Stopzetten grondwateronttrekking van Delft DSM

Inhoud Project DSM Delft

Een uitgebreid en integraal onderzoek naar de effecten van verminderde onttrekking van grondwater in Delft door DSM Gist.

Betrokken partijen

 • Provincie Zuid Holland
 • Hoogheemraadschap van Delfland (klik hier voor het dossier op de website)
 • Gemeente Delft
 • Belangengroep met o.a. omliggende gemeenten
 • Klankbordgroep met o.a. landbouw- en natuurorganisaties
 • In samenwerking met onderzoeksprogramma Delft Cluster (klik hier voor het dossier op de website)

Uitgebrachte adviezen

 • Quickscan (kwalitatief onderzoek naar mogelijke effecten)
 • Integraal Monitoringplan
 • Hoofdrapport (kwantificering effecten)
 • Hoofdrapport Management Samenvatting
 • Technisch rapport
 • Artikel DSM in tijdschrift H2O.

Wat kunnen we er nu mee?

We weten wat de effecten zijn van stopzetting van de grondwateronttrekking van DSM Delft. Niet alleen op Grondwateroverlast maar ook op thema's bodembeweging, kadestabiliteit, oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en verontreinigingen.
We kunnen duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving in kaart brengen. We hebben een monitoringsstrategie voor grondwaterstijging, waterkwaliteit en geotechniek. We weten nu dat het effect van het stoppen van de grondwateronttrekking zeer groot is.

Op 23 juni 2009 is een overeenkomst getekend tussen de bestuurders van de betrokken overheden en DSM. Daarin staat:

 • De overheden worden eigenaar van de grondwateronttrekkingsinstalatie en DSM Gist blijft de komende vijf jaar de installatie bedienen.
 • Daarnaast is men bezig oplossingen te bedenken voor het overtollig water, zoals koude-warmte capaciteit of ontzilting als gebruik van gietwater.

Expertise Deltares - vernieuwingen

 • Regionaal grondwatermodel op detailschaal (iMOD)
 • Inzicht in specifieke opbouw van deklaag (project GEOTOP)
 • Koppeling grondwaterstroming en grondwatertransport (zoet/zout en verontreiniging)
 • Geotechniek: zettingen, kadestabiliteit
 • MKBA

Voor wie is het interessant?

 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Provincies
 • Industrieën
 • Beheerders van infrastructuur en ondergrondse constructies.

Meer informatie