Slappe bodem gebiedsstrategie: ontwerp en beheer (PAOTM)

Cursusleider(s): Mevr. Ir. P.R.M. Ammerlaan (Patricia), Mevr. Ir. E. Tromp (Ellen)
Cursusdata: 10 oktober 2017
11 oktober 2017
Locatie: Delft
Prijs: € 950,00 excl. btw
In samenwerking met: Beter Bouwen Beter Wonen
SBRCURnet

Omgaan met bodemdaling en zettingsarm bouwen

Schade door bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Denk daarbij aan structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, waterleidingen, en gebouwen. De totale schade bedraagt wereldwijd vele miljarden dollars per jaar. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen de risico’s van bodemdaling worden beperkt. De ontwikkeling van een gedragen gebiedsstrategie is in lijn met de aankomende Omgevingswet.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen. Bij een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Keuzes bij een integrale gebiedsstrategie

Na het volgen van de cursus:

 • weet u welke thema’s van belang zijn voor een integrale gebiedsstrategie;
 • welke ophoogtechnieken, wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
 • weet u wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
 • kunt u een keuze maken tussen verschillende technieken voor ophogen op basis van life-cycle costs, milieu- en maatschappelijke aspecten;
 • kunt u inschatten hoe uitgebreid een grondonderzoek en zettingsprognose dienen te zijn;
 • heeft u meer inzicht te stellen (zettings)eisen en het borgen van deze eisen middels monitoring;
 • Tot slot leert u hoe de samenwerking (en daarmee samenhangend contractvormen) en risicomanagement vorm gegeven kan worden voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

 • Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden;
 • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem;
 • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.

Meer informatie en aanmelding

Kijk voor het volledige programma van deze cursus en verdere cursusaanbod van PAOTM op www.paotm.nl. Via die website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.