Bouw en infrastructuur realiseren op slappe bodem (PAOTM)

Cursusleider(s): Mevr. Ir. P.R.M. Ammerlaan (Patricia), Mevr. Ir. E. Tromp (Ellen)
Cursusdata: 10 oktober 2017
11 oktober 2017
Locatie: Delft
Prijs: € 950,00 excl. btw
In samenwerking met: Beter Bouwen Beter Wonen
SBRCURnet

Ophogen, zettingsarm of zettingsvrij bouwen?

Bouwen op en in het slappe Nederlandse deltagebied gaat gepaard met risico’s zoals zettingen en de daarmee gemoeide, vaak hoge onderhoudskosten. Door juist bij de aanleg (nieuwbouw en herstructurering) rekening te houden met de beheerfase kunnen risico’s worden beperkt.

Door het aanbrengen van een belasting op de slappe grond zakt niet alleen de weg, maar ook de eronder liggende infrastructuur van kabels, leidingen en riolen. Als er sprake is van een zettingsgevoelig gebied zou een cyclus moeten worden doorlopen waarin lokale randvoorwaarden, risico’s, criteria en technische alternatieven verkend worden.

In deze cursus leert u voor de bouw de afweging te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing. Tevens wordt ingegaan op geforceerde consolidatietechnieken, leidingen en riolering.

Ophogen of zettingsarm bouwen?

Na het volgen van de cursus:

  • Weet u welke ophoogtechnieken wanneer kansrijk zijn en welke risico’s hieraan kleven;
  • Weet u wat de eigenschappen van verschillende funderings- en ophoogmaterialen zijn;
  • Kunt u een keuze maken tussen verschillende technieken voor ophogen op basis van life-cycle costs, milieu- en maatschappelijke aspecten;
  • Kunt u inschatten hoe uitgebreid een grondonderzoek en zettingsprognose dienen te zijn;
  • Weet u wat de relatie is tussen bouwtijd, restzetting en kwaliteit van de infrastructuur en wat de invloed van verschillende zettingsversnellende maatregelen hierop is;
  • Tot slot leert u welke contractvormen het meest geschikt zijn voor projecten op een slappe ondergrond.

Bedoeld voor

  • Medewerkers van gemeenten en rijksoverheid die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van infrastructuur op slappe bodem;
  • Medewerkers van nutsbedrijven die te maken krijgen met infrastructurele beheerplannen van derden;
  • Medewerkers van ingenieursbureaus die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van infrastructuur op slappe bodem;
  • Medewerkers van (GWW) aannemers, projectontwikkelaars en verzekeraars.

Meer informatie en aanmelding

Kijk voor het volledige programma van deze cursus en verdere cursusaanbod van PAOTM op www.paotm.nl. Via die website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.