Delft-FEWS basiscursus

In de basis module zal de cursist leren hoe de configuratie van een Delft-FEWS applicatie opgebouwd kan worden. Door middel van oefeningen zal de basis applicatie worden uitgebreid; waarbij tijdreeksen worden geïmporteerd, gevalideerd en gepresenteerd in de verschillende Delft-FEWS displays.

Na het voltooien van de basis module kunnen vervolgmodules worden gekozen, die naast kennis van de Delft-FEWS configuratie ook meer toepassings-inhoudelijke informatie bieden.

  • De Water Informatie System (WIS) module zal meer focussen op Nederlandse standaarden en het importeren, valideren en verwerken van typisch Nederlandse data (KNMI, RWS, AHN).
  • De Water Kwaliteit module bevat het gebruik van monsters (samples) in Delft-FEWS en het combineren van kwantiteit en kwaliteit gegevens in bewerkingen en modellen.
  • In de Stroomgebied Modellen module zal een gedistribueerd neerslag-afvoer model worden toegevoegd inclusief de benodigde ruimtelijke interpolaties, meteo modellen en meteo ensembles.
  • In de Kust Modellen module zal een D-Hydro model voor de Nederlandse kust worden toegevoegd.
  • De Impact Modellen cursus is een module waarbij naast het modelleren van overstromingen de focus ligt op dijk sterkte en het FIAT model.

Naast bovenstaande inhoudelijke Delft-FEWS configuratie modules zijn er nieuwe modules ontwikkeld met de focus op ICT, bedoeld voor onder andere systeem beheerders van organisaties die de Delft-FEWS applicatie zelf beheren.

Naast een verkorte basis module waarin de Delft-FEWS basis configuratie zal worden behandeld is er een speciale Systeem Beheerder module waarin de Delft-FEWS server componenten worden behandeld. Deze module is essentieel voor iedereen die een Delft-FEWS client-server systeem zelf wil installeren en beheren.

De Archief module en de PI-Services module zijn ook ICT cursussen voor het opzetten en beheren van een Delft-FEWS Open Archief en het opzetten en beheren van de Delft-FEWS Web-service laag.

Ook kunnen Specials worden gegeven over andere Delft-FEWS functionaliteit zoals de Water Coach, Schematic Status Display, Thresholds, database optimalisatie, etc. Deze worden op verzoek gegeven.

Voor vragen of aanmelden voor de Engelstalige Delft-FEWS basic course kunt u terecht op de Engelstalige website van deze cursus. Voor vragen over een van de andere boven genoemde cursussen kunt u een e-mail sturen naar fews-courses@deltares.nl.