Ontwerp van open en duurzame warmtenetten

Om de transitie naar duurzame energieopwekking mogelijk te maken worden het komende decennium vele warmtenetten aangelegd. Deze warmwaterleidingen vragen om specifieke kennis van de ontwerper. In open warmte netwerken is er sprake van meerdere warmteproducenten op één netwerk. Dit stelt specifieke eisen aan ontwerp en operationele regelingen. In deze cursus worden alle aspecten behandeld om een duurzaam warmtenetwerk te ontwerpen en te beheren.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus “Ontwerpen van open en duurzame warmtenetten” is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een technische en economisch verantwoord warmtenetwerk te ontwerpen waarmee een efficiënte, probleemloze en onderhoudsvriendelijke bedrijfsvoering kan worden verricht.

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep

Iedereen de in de praktijk te maken heeft met het ontwerpen en beheren van warmtenetten kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van:

  • Ir-bureaus in de warmtesector;
  • warmteleveranciers;
  • aannemers geothermie, tuinbouw, WKO-sector.

Het gewenste vooropleidingsniveau is minimaal HBO.

Programma

De cursus bestaat uit en mix van presentaties en oefeningen. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares, afdeling Hydraulics for Infrastructure and  Industry, en Rotterdam Engineering.

De cursisten worden uitgenodigd om een ontwerpvraag/praktijkcase aan te leveren, die op dag 2 gezamenlijk uitgewerkt kan worden. Deltares en Rotterdam Engineering zullen een keus maken uit de aangeleverde praktijkcases.

Dag 1 Donderdag 23 november 2017
Conceptueel thermisch/hydraulisch ontwerp o.a. Terminologie Systeemkeuze, Procesuitgangspunten
Inleiding structureel ontwerp Normen, totstandkoming tracé. Keuze leidingsysteem, Statische structurele belastingen en sterkte
Thermisch ontwerp Expansieloops, expansievolume, methodiek transportleiding vs distributienetwerk
Regeltechnisch ontwerp Regelkleppen in WOS, klepkarakteristieken, afstemming pompen/regelkleppen
Dag 2 Vrijdag 24 november 2017
Hydraulisch dynamisch Inleiding waterslag en waterslagvoorzieningen
Structureel grond-leiding Grondbelastingen, Interactie leiding – isolatie – grond, SIF factoren
Regeltechniek dynamisch PI-regelingen voor pompen, regelkleppen, resonantie-risico
Praktijkcase Behandeling van een oefening uit de praktijk

De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van een cursus bij onvoldoende belangstelling.  Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Kosten

€ 1125,- exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
Docenten en studenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%. Als u hiervoor in aanmerking komt, dit vermelden op het inschrijfformulier bij ‘Opmerkingen’.

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus kan door onderstaand formulier in te vullen en te submitten.

Cursus Ontwerp van open en duurzame Warmtenetten

Zie ook de algemene cursusvoorwaarden.