Deltares 10 years – Contact day

We have not achieved our successes alone: cooperation with partners was, and still is, crucial. To celebrate our anniversary, we are therefore inviting our valued and important contacts to a special contact day on Friday, 5 October at the Boussinesqweg 1 in Delft.

There will be a varied programme, including workshops, lectures, and a visit to the facilities. There will be a large-scale exhibition with a selection of many Deltares projects on show, often in interactive ways. You are welcome throughout the day. You can also decide to attend the morning or afternoon programme only.

It promises to be a festive day with networking, sharing knowledge and inspiration as important ingredients. Please complete the form below if you wish to join us.

Deltares takes privacy seriously and we want to provide transparency about how we process your data. You can read more information about this in our privacy statement on this website. On this occasion, your data will be used only to send you further information about the contact day such as the programme and travel advice. We would also like to point out that photos will be taken during the day that will be published internally and externally in Deltares publications. We will not share these photos with third parties for the purposes of those third parties, with the exception of sharing through the use of social media buttons.

 

Workshops
An overview

THEMA KUST

10.30 – 11.15

Estuaria en zeespiegelstijging
Hoe maken we onze riviermondingen klimaatbestendig?

De kust ophogen met zand is van oudsher succesvol Nederlands beleid. Maar wat is het effect van een stijgende zeespiegel, hogere rivierafvoeren en menselijk ingrijpen op de estuaria (riviermondingen)? In hoeverre moet de aanpak voor veerkrachtige getijdesystemen, zoals estuaria en wadden, verschillen van die voor de kust? Wat is de impact van en voor de gebruikers?

We nemen u mee langs diverse modellen en toekomstverwachtingen. U gaat aan de slag met uw praktijkvragen en krijgt de kans deze te delen met de experts op dit gebied. Bovendien is dit een uitgelezen kans om uw vragen mee te geven voor verder onderzoek.
Marcel Taal: expert beleid en beheer Schelde-estuarium

Stéphanie IJff:
onderzoeker marine and coastal management

Locatie: Paviljoen
14.00 – 14.45 (in English) 

Increasing coastal resilience small islands
The impact of climate change.
Small island states are highly affected by the impact of sea level rise and climate change. In this workshop we will present and discuss innovative methods and tools to assess hazards and risks in small islands as well as solutions which can lead to resilience.

Alessio Giardino: expert coastal hazards

Kees Nederhoff: expert coastal morphodynamics

Sandra Galvis Rodriguez:expert hydrogeologist

 

Locatie: Paviljoen
THEMA STAD

10.30 -11.15 uur & 14.00-14.45 uur

Een schone stad met citizen science
De stad dat zijn wij………

Vijfhonderd Amsterdammers testten in 2017 het water in hun stad tijdens het Schone Waterexperiment. Deltares was een van de initiatiefnemers. Wat leverde het experiment op? Hoe voerden burgers deze metingen uit? En hoe rapporteerden zij? U krijgt zelf ook de kans de kwaliteit van het water te meten tijdens deze workshop. We gaan naar buiten en bespreken daarna hoe u het Schone Waterexperiment ook in uw omgeving kunt gebruiken.
Bas van der Zaan: expert water en gezondheid

Joachim Rozemeijer: adviseur waterkwaliteit

Janneke Klein: adviseur waterkwaliteit

Locatie: grote tent op terrein

Resilient Cities  (Engels) 

11.45 – 12.30 hr in the Expo Tent

In 40 years from now, approximately 70% of the world’s population will live in cities. This strong urbanisation trend has an effect on the environment and intensifies pressure on natural resources. Growth will be particularly evident in cities in deltas, which will also face additional pressure as a result of climate change, land subsidence and sea-level rise. Cities worldwide are facing the challenge of becoming increasingly robust, resilient and sustainable. Urban stakeholders, both public and private, need a picture of the potential problems, effective solutions and action strategies.

Henk Ovink: special Envoy International Water Affairs &

Hans Gehrels: expert urban resilience

Locatie: Expo tent op terrein
THEMA SCHOON

10.30-11.15 uur & 14.00-14.45 uur

De footprint van meststoffen
Meststoffen in het milieu. De effecten van de zogenoemde ‘nutrient footprint’ op bijvoorbeeld algenbloei en de hoeveelheid zuurstof in het water aan de kust zijn groot. U gaat aan de slag met verschillende soorten webviewers om een beeld te vormen van de problematiek, en om op zoek te gaan naar oplossingen. We willen samen met u ook graag uitzoeken hoe deze viewers ingezet kunnen worden voor beslissingen, informatie naar het publiek, of analyses van dit soort grootschalige problemen.
Willem Stolte: marien ecoloog en expert waterkwaliteit

Marieke Eleveld: fysisch geograaf en expert aardobservatie

Gerrit Hendriksen: fysisch geograaf en expert GIS en databases

 

Locatie: Colloquiumzaal
THEMA GROEN

11.30-12.15 uur

De groene kracht van natuurlijke waterkeringen

Bij ‘Nature-based Flood Defenses’ (oftewel natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid), worden dynamische processen in de natuur ingezet om de kans op overstroming te beperken. Om deze innovatieve oplossingen voor elkaar te krijgen moeten verschillende partijen met elkaar om de tafel. In deze workshop leren we u met een andere bril naar waterkeringen kijken.
Ellis Penning
expert natuurlijke keringen en zoetwatermanagement &Bregje van Wesenbeeck
expert natuurlijke keringen en kustzonemanagementLocatie: paviljoen

15.00-15.45 uur

Mini-masterclass Meerwaarde van Multifunctionaliteit –
voor natuurlijke oplossingen waterveiligheid
Samenwerken is de sleutel voor het succesvol invoeren van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. Ook wel genoemd: nature-based flood defence ( NBFD). NBFD-oplossingen combineren immers verschillende functies, zoals veiligheid, natuur en recreatie. Met meerdere stakeholders ‘om tafel gaan’ is in zo’n geval belangrijk. De masterclass ‘Meerwaarde van Multifunctionaliteit’ gebruikt inzichten uit de speltheorie om stakeholders de meerwaarde van samenwerken en een eerlijke verdeling van de opbrengsten te laten zien. Wanneer levert samenwerken meer op dan de (traditionele) individuele aanpak? In onze mini-masterclass ervaart u de methodiek en leert u wat er nodig is voor succesvolle implementatie van NBFD.
Stephanie Janssen: technisch bestuurskundige voor wateroplossingen

Bouke Ottow: senior adviseur watermanagement & participatie

 

Locatie: Paviljoen

Locatie: Paviljoen
THEMA ENERGIE

11.30-12.15 uur & 15.00-15.45 uur

Alleswatualtijdalwildewetenoverenergietransitie.nl
Tijdens deze quiz peilen we uw kennis over de energietransitie. Ook vragen we naar uw mening over de rol die water en bodem in dit proces spelen. We gaan met ons expert-panel in gesprek en leren van elkaar. U zult vol inspiratie en energie de zaal verlaten.
Gerda Lenselink:  strategisch adviseur adaptief deltamanagement & het expertpanel energietransitie:
Jan-Joost Schouten, Ronald Roosjen, Rutger van der Brugge en Ivo Pothof

Locatie: colloquiumzaal
THEMA GROND

11.30 – 12.15 & 15-15.45 uur

We bieden drie deelsessies aan over de volgende onderwerpen:

Hoe brengen we slib in onze modellen?
Slib speelt een grote rol in het waterbeheer. Zo kan slib in havens en vaarwegen de scheepvaart hinderen. Slib speelt ook een belangrijke rol in de kwaliteit van oppervlaktewater. Het beperkt het doorzicht en daarmee de productie van voedsel. Bovendien bindt slib contaminanten zoals dioxine en zware metalen. Aan de andere kant vormt slib een belangrijke component van ecosystemen en wordt het steeds meer als bouwstof gebruikt.

In onze workshop zullen wij uitleggen hoe de mud masters van Deltares de resultaten van veldonderzoek, laboratoriumproeven en numerieke modellen inzetten. U ervaart zelf met proefjes hoe het werkt.  De kans om uw praktijkvraag te stellen aan de mudexpert.

Twintig jaar dijken laten bezwijken, wat betekent dit voor de dijk van de toekomst?
In de afgelopen twintig jaar waren er regelmatig grote veldproeven met dijken op ware grootte. Daar is veel van geleerd. Wij geven u een overzicht en praten graag met u door over wat dit betekent voor de dijken van de toekomst.

Noordzee en zandwinning. Ligt er straks nog genoeg.
Kennis van de ondergrond in onze Noordzee is belangrijk voor toekomstige zandsuppletie. Door zeespiegelstijging is er naar schatting drie tot vier keer meer zand nodig dan vandaag. Dat zand is nodig voor onze kustlijnzorg, maar is dat zand er straks nog wel ? Of staan er dan windmolens en ligger er energie-eilanden op?  Als we nu al zand willen reserveren, is inzicht in de geologie van de ondergrond en gewenst toekomstig gebruik van de Noordzee noodzakelijk.

Prof. Han Winterwerp, expert morphodynamica en sediment

Locatie: Toren, Ambition

Cor Zwanenburg, expert bouwen op slappe bodem, dijken en grote veldproeven

Locatie: Toren, Innovation

Maaike Blauw, geoloog en Marco de Kleine, geoloog en geofysicus.

Locatie: Toren, Vision

Wat zijn de maatschappelijk relevante onderwerpen waarvoor de kennis die is ontwikkeld door Deltares en haar partners een oplossing biedt? Kom naar de lezing om meer te horen over:

Locatie: grote tent op het terrein

10.45 – 11.15 Water en Vrede
Karin Meijer:  expert international water scarcity

13.30 – 14.00 Voorspellen met modellen
Joost Icke: expert software ontwikkeling (en blogger)

14.15 – 14.45 Bodemdaling
Gilles Erkens: expert bodemdaling

15.15 – 15.45  Klimaat & zeespiegelstijging
Jaap Kwadijk: expert klimaatadaptatie & overstromings-bescherming, voorzitter wetenschapsraad

16.15 – 16.45 Waterkwaliteit & gezondheid
Eline Boelee: expert water, milieu en gezondheid

Registration Contact Day 5 October

    We have limited parking facilities, please use public transport. Deltares is easy to reach from Delft and Rotterdam railwaystation.