White sand beach

De Republiek van de Marshalleilanden (RMI) bestaat uit 29 laaggelegen koraalatollen en omvat 1.156 afzonderlijke eilanden in de noordelijke Stille Oceaan. Met een landhoogte van gemiddeld slechts twee meter boven zeeniveau, is het een van 's werelds kleinste, meest geïsoleerde en kwetsbaarste landen. RMI heeft te maken met verschillende natuurlijke gevaren, waaronder droogte, kusterosie en overstromingen als gevolg van tyfoons, deininggolven en extreme regenval, allemaal verergerd door zeespiegelstijging en klimaatverandering.

Rocky Shoreline

RMI en Deltares werken sinds 2016 samen om de impact van zeespiegelstijging in kaart te brengen en om innovatieve aanpassingsmaatregelen voor onder meer RMI te ontwikkelen. Deze samenwerking wordt ondersteund door de Wereldbank en het Green Climate Fund.

Teams meeting

MoU

Op 22 juli 2021 ondertekenden de regering van RMI en Deltares een Memorandum of Understanding (MoU). Het doel van dit MoU is de lang lopende relatie tussen RMI en Deltares verder te ontwikkelen op het gebied van relevante onderwerpen als klimaatadaptatie en -planning, rampenrisicobeheer, veerkrachtig transport, waterkwaliteitsbeheer en blauwe economie. De samenwerking is gebaseerd op onderlinge uitwisseling van kennis, expertise en tools en bouwt voort op de bestaande meerjarige samenwerking tussen beide instellingen. Chief Secretary Kino Kabua: “Namens de regering wil ik Deltares bedanken voor hun ondersteuning op het gebied van technische expertise en wetenschappelijke kennis. Het lijdt geen twijfel dat dit partnerschap zal bijdragen aan de algehele ontwikkeling van veerkrachtige Marshalleilanden en ik kijk ernaar uit om, in mijn hoedanigheid als Chief Secretary van de RMI-regering, deze vruchtbare samenwerking volledig te ondersteunen.”

Toon Segeren van Deltares: “Zowel de Marshalleilanden als Nederland worden blootgesteld aan natuurrampen en de effecten van klimaatverandering. Samenwerken aan veerkrachtige oplossingen is belangrijk om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden.”

Van elkaar leren

Alessio Giardino, Deltares-specialist klimaatadaptatie en projectmanager: “Recente overstromingen, nu ook in Europa, hebben ons laten zien hoe wreed en verwoestend de natuurkracht kan zijn. Binnen Deltares geloven we dat het ontwikkelen en toepassen van kennis een belangrijke factor kan zijn bij het ontwikkelen van veerkrachtige systemen en bewustwording over de gevaren. Het delen van onze kennis en het werken met overheden, instanties en internationale organisaties zoals de Wereldbank is essentieel om vooruit te komen. Door de MoU kunnen we deze samenwerking versterken en zetten we samen belangrijke stappen om enkele van de grootste uitdagingen aan te pakken die voor ons liggen. Hopelijk dienen deze samenwerking en de resultaten ervan in de toekomst als voorbeeld voor andere laaggelegen landen, zodat we van elkaar kunnen leren en deze uitdagingen samen aan kunnen gaan.”

Share this page.