Publications

2875 results

 • Stromen naar de gesloten stad

  Authors: Oostrom, N.G.C. van; Rijk, S. de; Ven, F.H.M. van de (2010)

  Het doel van dit rapport is het op hoofdlijnen inzichtelijk maken van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten aan het watergebruik in de waterketen en het stedelijk watersysteem.

 • An annotated bibliography on 'reseach by design' : ontwerpend onderzoek

  Author: Duchhart, I. (2011)

  Wageningen University and Deltares explored the meaning of "research by design". The research questions were "What is understood by RbD?", What are the added values of RbD?" and "How can RbD be best used in practice and (applied) research?". These questions are answered by an annotated bibliography and observations and analysis of design workshops.

 • NCK-days 2006 : book of abstracts (Den Haag, March 23-24, 2006)

  Originally published in 2006

 • Bepaling beschermingscontouren kustplaatsen : resultaten voor zeven Hollandse kustplaatsen

  Authors: Dongeren, A.R. van; Boers, M.; Diermanse, F.L.M.; Graaff, J. de; Koningsveld, M. van; Steetzel, H.J.; WL Delft Hydraulics; Technische Universiteit Delft (TUD); Alkyon Hydraulic Consultancy & Research (2008)

  Berekening van afslagrisicos voor de kustplaatsen Bergen, Egmond, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen en Kijkduin.

 • Risky places in the Netherlands : a first approximation for floods

  Author: Bruijn, K.M. de (2007)

  Journal Flood Risk Management 2 (2009, pp. 58 - 67).

 • Dynamic behaviour of hydraulic structures, part A : structures in flowing field

  Authors: Kolkman, P.A.; Jongeling, T.H.G. (2007)

 • Resultaten scenario-berekeningen met het 2D en 3D-blauwalgenmodel voor het Volkerak, Krammer en Zoommeer : planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

  Authors: Boderie, P.M.A.; Groot, S.; Hulsbergen, R.P.; Los, F.J.; Meijers, E.M. (2006)

  Het 'Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak' (BOKV) wil in het kader van de planstudie/MER en kosten-batenanalyse Volkerak-Zoommeer laten onderzoeken welke maatregelen, uitgaande van aanpassingen aan bestaande infrastructuur, genomen kunnen worden om de overlast van blauwalgen in het watersysteem op de midellange termijn (tot het jaar 2015) zoveel mogelijk te beperken.

 • Water resources systems planning and management : an introduction to methods, models and applications

  Authors: Loucks, D.P.; Beek, E. van (2005)

 • Studie naar het effect van verschillende peilalternatieven op de waterkwaliteit en ecologie van het Veerse Meer : MER peilbeheer Veerse Meer

  Authors: Nolte, A.J.; Arentz, L.; Haasnoot, M. (2006)

  In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) Peilbesluit Veerse Meer zijn de effecten van verschillende peilalternatieven op de waterkwaliteit en ecologie in het Veerse Meer bestudeerd. De ecologie beperkt zich tot primaire productie: fytoplankton, zeesla en zeegras.

 • Presence of connecting channels in the Western Scheldt estuary : investigation of a morphologic relationship between main and connecting channels

  Author: Swinkels, C.M. (2006)

  Lemptech Konsulting (ed.) 2009, pp. 553-560.

283284Page 285 of Array285286287