Dit event is al geweest, je kan je niet meer inschrijven

Waar en wanneer?


Datum
Tijd
15:30 - 17:00
Locatie
Online
Kosten
Gratis

Onderzoek naar piping in getijdenzand

De huidige rekenregel die bij het beoordelen van dijken op piping wordt gebruikt, is voornamelijk gebaseerd op labproeven op homogeen rivierzand. Een groot deel van de dijken ligt echter op getijdenzand, fijn zand dat relatief veel slib bevat. Het slib zorgt voor een lagere doorlatendheid en minder grondwaterstroming, maar dat effect kan al meegenomen worden in de rekenregel. Het slib zorgt er echter ook voor dat het zand minder snel in beweging komt als gevolg van cohesie en inbedding van zandkorrels en deze twee effecten zitten niet in de rekenregel en zorgen voor extra sterkte. Dit zorgt voor een hoger kritiek verval dan berekend met de huidige regels.

Concrete toepassingen in de praktijk

Een belangrijke doelstelling van het project was om de resultaten goed toepasbaar te maken voor de praktijk, zodat de extra sterkte van getijdenzand direct meegenomen kan bij worden bij ontwerp en beoordeling. Dit heeft geleid tot concrete aanbevelingen die door het ENW ondersteund worden. Hierdoor kunnen dijken rustend op getijdenzand anders beoordeeld gaan worden, worden veel minder dijken afgekeurd en besparen 'we' minimaal 160 miljoen euro.

Programma

  • Opening door Marco Boer (waarom hebben we dit onderzoek gedaan, mogelijk iets over de samenwerking)
  • Hoe hebben we het onderzoek uitgevoerd en resultaat (Marc en Gert-Ruben)
  • Hoe pas je deze kennis toe in projecten: voorbeeld WSHD (Hans de Bart)
  • Vragenkwartiertje en discussie: welke vragen heb jij vanuit jouw werk?
  • Waar kun je deze kennis en antwoorden op je vragen vinden en hulp krijgen
  • Afsluiting

Deze pagina delen.