Waar en wanneer?


Datum
Tijd
9.30 - 15.00
Locatie
Deltares Delft (31 mei); Zutphen (13 juni)
Kosten
gratis

Meld je aan

De Studiegroep Grondwater heeft in haar advies 'Grondwater is onzichtbaar én onmisbaar' aangegeven dat de druk op de bescherming en gebruik van het grondwater in negatieve zin enorm is toegenomen. We weten vaak wel wat er moet gebeuren, maar toch wordt niet altijd de volgende stap gezet. De urgentie om in actie te komen is zowel door het advies van de Studiegroep Grondwater als in de brief van Water en Bodem Sturend aangegeven. Daarover willen we graag in de twee bijeenkomsten met stakeholders in gesprek.

Veel partijen hebben een rol in het grondwaterbeheer en werken al actief (samen) aan oplossingen. De problemen gezamenlijk aanpakken en de transitie in gaan om van ‘bewust onbekwaam’ te gaan naar ‘bewust bekwaam’ omgaan met grondwater, biedt kansen om de toestand van het grondwater samen sneller te verbeteren.

Belangrijk is dat hier voldoende kennis, gegevens en instrumenten voor beschikbaar zijn. Zo is door Deltares, in opdracht van het ministerie van IenW, de Integrale Grondwaterstudie Nederland uitgevoerd, waarin op basis van de laatste inzichten en gegevens ruimtelijk wordt aangegeven waar de problemen en mogelijk ook de oplossingen zitten.

In de twee bijeenkomsten delen we met de resultaten van de Integrale Grondwaterstudie Nederland en koppelen dit aan voorbeelden waar partijen in de regio al actief mee aan de slag zijn. De bijeenkomsten zijn een mogelijke opstap naar blijvende ontmoetingen rond de gezamenlijke inspanningen om de toestand van grondwater te verbeteren.

Programma (zowel 31 mei als 13 juni)

Laag Nederland (31 mei, Delft): grondwater en stedelijk gebied, bescherming grondwaterkwaliteit, energietransitie en grondwater.

Hoog Nederland (13 juni, Zutphen): verdroging natuur, bescherming grondwaterkwaliteit, energietransitie en grondwater.

  • 09.30 uur Inloop
  • 10:00 uur Plenaire sessie: grondwater in transitie; Aanbevelingen Studiegroep Grondwater, Integrale Grondwaterstudie Nederland en voorbeelden uit de regio’s
  • 11.45 Parallelsessies per thema – deel 1; Verdere toelichting Aanbevelingen Studiegroep Grondwater en Integrale Grondwaterstudie Nederland per thema
  • 12:30 uur Lunch
  • 13:00 uur Parallelsessies per thema – deel 2; Regionale casuïstiek en brainstorm vervolgstappen / kennisvragen per thema
  • 14:30 uur Plenaire afsluiting
  • 15.00 uur Einde

Ben je geïnteresseerd in deelname?

Meld je aan

Deze pagina delen.