Van probleem naar oplossing

Beheerders van deze gebieden zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van ingrepen en natuurlijke veranderingen op de aan- en afvoer van water en sediment. Een kleinere aanvoer van sediment leidt tot erosie van oevers en kusten, een grotere aanvoer kan tot verzanding van bijvoorbeeld vaarwegen leiden maar ook tot uitbreiding van het land. Het controleren van de aan- en afvoer van sediment, de sedimentbalans, kan negatieve ontwikkelingen zoals kusterosie verminderen en gewenste ontwikkelingen zoals landaanwinning bevorderen.

Een voorbeeld van een sedimentstrategie is het Nederlandse suppletiebeleid: de structurele erosie van de kust wordt bestreden door jaarlijks de tekorten aan te vullen met zand. Overheden zijn met name geïnteresseerd in beheerstrategieën, het bedrijfsleven is geïnteresseerd in het ontwikkelen van duurzame oplossingen. Deltares onderzoekt de water-sediment keten om steeds beter te begrijpen hoe hij werkt. Daarnaast bouwen we modellen om de effecten van natuurlijke ontwikkelingen en menselijke ingrepen te kunnen voorspellen. We adviseren hierbij zowel overheden als bedrijven.

Deze pagina delen.