Over Derk van Ree

Derk van Ree is senior specialist in de milieuwetenschappen met betrekking tot bodem- en grondwatervraagstukken met een focus op de bebouwde omgeving, waaronder milieueffectrapportage en duurzame ontwikkeling. Hij heeft een brede ervaring in projectmanagement, consultancy en management van onderzoek, waaronder een reeks Europese FP5-, FP6- en FP7-projecten die verband houden met zijn vakgebied. Meest recentelijke werkte hij als projectcoördinator van het EU-FP7-project FLOODPROBE met betrekking tot de bescherming tegen overstromingen van de bebouwde omgeving. Hij is co-auteur van het boek Sustainable Development and Management of the Shallow Subsurface (Geological Society Londen, 2012). Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het Europese ETV-pilotprogramma voortkomend uit ETAP in (Europese) onderzoeksprojecten op het gebied van bodem- en grondwater.

Deze pagina delen.