Over Fred Kloosterman

Dr. Fred Kloosterman is een zeer ervaren geoloog en hydrogeoloog en heeft de afgelopen 35 jaar op korte en lange termijn projecten in ongeveer 20 landen in Oost-Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Centraal- en Oost-Azië gewerkt. Hij promoveerde (cum laude) aan de Faculteit Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit, Amsterdam en is gespecialiseerd in veldgeologie/hydrogeologie, ontwikkeling van geo-databases, geo-informatica en numerieke grondwatermodellering in aride en semi-aride gebieden met gegevensschaarste. Op het gebied van geo-informatica is hij gespecialiseerd in GIS-toepassingen, database-ontwikkeling, computerprogrammering op Microsoft dotNET-platforms en technologieën (C#-taal). Fred Kloosterman is ook actief geweest in het doceren en hands-on trainen van buitenlandse experts in de toepassing van moderne computertechnieken bij projecten voor het beoordelen van grondwaterbronnen, numerieke grondwatermodellering, ontwikkeling van geo-informatiesystemen, veldtechnieken en beoordelingen in meerdere -jaarlijkse projecten in het buitenland.

Deze pagina delen.