Over Frederique de Groen

Frederique de Groen is een expert op het gebied van het kwantificeren van natuurrampen en het modelleren van menselijke reacties. Ze is betrokken bij de continue ontwikkeling van Delft-FIAT, RA2CE en de Criticality Tool, die worden gebruikt om de effecten van natuurrampen op gebouwen, wegennetwerken en kritieke infrastructuren te beoordelen. Haar interesse ligt ook in de verbinding van het fysieke met het sociale, waarbij ze bijvoorbeeld Agent-Based Modeling gebruikt om menselijke reacties op de effecten van klimaatverandering te onderzoeken. Met dit soort methodes draagt ze bij aan een nieuwe onderzoekslijn binnen Deltares die gericht is op het beter begrijpen van verhuizen als adaptatiestrategie in kustgebieden.

Deze pagina delen.