Over Henk Wolters

Henk Wolters is een senior specialist met meer dan 25 jaar ervaring in integraal waterbeheer, scenarioanalyse en beleidsevaluatie. Momenteel coördineert hij het werkthema ‘toekomstonderzoek en scenarioanalyse’ binnen de unit Economie, Scenario’s en Innovatie van Deltares. Hij was projectleider voor het deel van Deltares in het Blue Growth-onderzoek naar het huidige en toekomstige duurzame gebruik van de Europese zeeën en oceanen. Hij leidde en werkte mee aan verschillende beleidsevaluaties op het gebied van waterbeheer op nationaal niveau. Hij is adviseur en coördinator geweest voor verschillende scenarioanalyseprojecten, ter ondersteuning van de directie van de Rijkswaterstaat, de landelijke implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW), WB21 en Natura 2000. Hij coördineerde jaarlijkse rapportages over de implementatie voortgang en beleid evaluatie van het Nederlandse waterbeheer en coördineerde de bijdrage van Deltares aan een evaluatie van het Nederlandse waterbeheerbeleid. Kennisoverdracht en onderwijs zijn een integraal onderdeel van zijn carrière geweest, b.v. door een cursus watermanagement te ontwikkelen en door mee te werken aan een handboek over Social learning.

Deze pagina delen.