Over Kees Bons

De heer Bons is een ervaren milieuhydroloog en manager die kan terugvallen op een gedegen achtergrond in hydrologie en aardwetenschappen. Zijn onderzoekservaring op het gebied van zowel oppervlakte- als grondwaterhydrologie vormt een goede basis voor de integrale aanpak van het oplossen van waterstaatkundige problemen, wat zijn kernactiviteit is geweest.

Hij behandelde alle aspecten van waterbalans en -distributie, schatting en berekening van vervuilingsbelasting, transport van verontreinigende stoffen door het riviersysteem en waterkwaliteitsprocessen. Zijn kernkwalificaties hebben betrekking op de analyse van het natuurlijk systeem en diens relatie met menselijke activiteiten, de vertaling daarvan in wiskundige modellen, de analyse van oorzaak-gevolgrelaties met betrekking tot milieuaspecten en het opzetten en implementeren van waterstaatkundige informatiesystemen.

De heer Bons was betrokken bij veel projecten met betrekking tot de ontwikkeling en monitoring van het nationale waterbeheer, en de datapresentatie en analyse. Dit betrof ook de actualisering van monitoringsystemen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Naast zijn Europese ervaring heeft dhr. Bons vijf jaar ervaring in de Arid zone (National Water Resources Plan Egypt) in planning en monitoring van de waterkwaliteit naast enkele maanden in Botswana en Saoedi-Arabië en vele jaren ervaring in de tropen (Indonesië) met betrekking tot integrale effectbeoordeling van bosbouwactiviteiten en recentelijk Strategische Planning van de Kustverdediging en Verbeterde Planning, Beheer en Ontwikkeling van de Watersector.

Van 2003 tot 2007 was de heer Bons directeur van de unit Inland Water Systems van WL | Delft Hydraulics. Met de fusie tot Deltares werd hij directeur van de nieuwe unit Scenario's en Beleidsanalyse, gericht op beleidsontwikkeling en IWRM. Sinds 2010 gaf hij leiding aan de Unit Ondergrond en Grondwatersystemen. Zijn managementervaring maakt hem tot een effectieve projectmanager met een brede internationale ervaring. In 2012 werd hij aangesteld als specialistisch adviseur voor Zuidoost-Azië en als vertegenwoordiger van Deltares in Indonesië. In 2015 verhuisde hij naar Delhi als teamleider van het Ganga Strategic Planning Project.

Deze pagina delen.