Over Luisa Torres Duenas

M.Sc. Luisa Torres is waterbouwkundig ingenieur met een specialisatie in overstromingsrisico's, waterbouwkundige constructies. Ze behaalde haar MSc-graad aan de Technische Universiteit Delft in 2018, waar ze een overstromingsrisicobeoordeling deed, rekening houdend met samengestelde gebeurtenissen (neerslag en stormvloed) veroorzaakt door het optreden van tropische cyclonen in de Golf van Mexico (M.Sc.-scriptie genomineerd voor beste scriptie Waterbouwkunde in de NL-Waterbouwprijs). Sinds haar afstuderen werkt ze als kustingenieur bij Deltares, waar ze adviseert en onderzoek doet op het gebied van samengestelde overstromingen, probabilistische risicobeoordelingen, multi-hazard risicobeoordelingen voor kwetsbare kustgebieden, overstromingseffectmodellering met behulp van de SFINCS en Delft-FIAT en in het ontwerpen van kaders en plannen voor Integraal Kustbeheer (IKB). Luisa is betrokken geweest bij het in kaart brengen van kustrisico's voor kustgemeenschappen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika, en heeft ook stakeholderbijeenkomsten, workshops en webinars gefaciliteerd voor risicocommunicatie voor verschillende actoren die betrokken zijn bij rampenrisicobeheer. Ze maakte ook deel uit van het team dat een raamwerk ontwerpt voor IKB in de staat Koeweit, waar het haar verantwoordelijkheid is om de ontwikkeling van op maat gemaakte richtlijnen voor IKB-implementatie te ondersteunen en capaciteit op te bouwen voor kustrisicobeoordelingen en de definitie van klimaatveranderingsscenario's die de concept van aanpassingsstrategieën (tipping points) introduceren. De laatste tijd heeft ze gewerkt aan het ontwerp en de co-creatie van dashboards voor besluitvormingsprocessen met betrekking tot overstromingsrisicobeheer met behulp van Power-BI en ESRI story maps. Gebieden die van speciaal belang zijn voor mevrouw Torres zijn onder meer klimaatadaptatiestudies, het in kaart brengen van overstromingsrisico's en het verkennen van strategieën voor risicovermindering met behulp van op de natuur gebaseerde oplossingen.

Deze pagina delen.