Project

Deltares en de Universiteit Utrecht werken in het project FOME-BES (Fibre Optic Monitoring van de ondergrondse Energiebalans van BodemEnergieSystemen) samen om meer duidelijkheid te krijgen over hoe Warmte-koude opslag systemen (WKO) de energiebalans in de bodem optimaal kunnen gebruiken.

Glasvezelmonitoring

In drie verschillende gebieden wordt ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet. Hiermee wordt voor het eerst duidelijk hoe bij WKO-systemen de energiebalans in de bodem zich door de seizoenen heen ontwikkelt en hoe het bodemenergiepotentieel per gebied optimaal kan worden benut. Een doorbraak, gericht op verhoging van het energetisch en financieel rendement van WKO-systemen.

Inbreng Deltares

Het onderzoek maakt gebruik van DTS-glasvezeltechnologie waar Deltares ruime ervaring mee heeft. Naast de kennis en ervaring met glasvezel DTS-technologie dragen we ook bij op de gebieden van:

  1. Modellering van energiestroming en waterstroming
  2. Aanleg waterputten en peilbuizen (tbv bodemenergiesystemen)
  3. Verkennen van de mogelijkheden tot ontwikkeling van gebiedsgerichte (i.p.v. gebouwgerichte) bodemenergie
  4. Vaststellen van de effecten, kansen en bedreigingen van de interferentie tussen individuele WKO-systemen
  5. Ontwikkelen (met de partners) van een verbeterd beheersysteem voor het optimaal gebruik van bodemenergiesystemen (op verschillende schaalniveaus)

Uitvoering

Het onderzoek loopt van 1 juni 2014 tot 31 december 2016. Gedurende acht seizoenen zal op vijf WKO-locaties onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van de energiebalans in de bodem en de energieprestaties van de WKO-systemen. Dit zal plaatsvinden in Utrecht, Delft en Eindhoven. Er is gekozen voor drie plaatsen, omdat de grondsoorten in Nederland kunnen verschillen. Het onderzoek zal resulteren in fundamenteel nieuwe kennis die onze internationale kennispositie op dit terrein verder versterkt.

Deze pagina delen.