Toxische stoffen en infectieuze ziekten via het watersysteem

Mensen en bedrijven zijn afhankelijk van lokaal grond- en oppervlaktewater voor industrieel water, drinkwater, water om in te koken, badwater en irrigatie. Rivieren en water zijn naast waterbronnen ook de afvoerkanalen (riolen) voor de fabrieken, het MKB, en de bevolking. Dit heeft invloed op de publieke gezondheid en de daarmee verbonden kwaliteit van het ecosysteem.

De blootstelling van mensen aan toxische stoffen en infectieuze ziekten verlopen voor een groot deel via het watersysteem. Door het te drinken, erin te zwemmen, of er mee werken, maar ook indirect via bijvoorbeeld het voedsel. Een ander voorbeeld is de verspreiding en blootstelling aan antibiotica en resistente bacteriën, een heel urgent probleem voor medici en waterbeheerders. Infectieziekten kunnen nog versterkt worden door veranderingen in het ecosysteem, bijvoorbeeld een lokale toename van Dengue of Zika door creëren van stilstaand open water (muggenhabitat).

Water en gezondheid expliciet verbinden en kwantificeren

De effecten op de publieke gezondheid via het watersysteem worden in het waterbeheer en integrated river basin management traditioneel niet meegenomen. Door water en gezondheid expliciet te verbinden en te kwantificeren, kun je zichtbaar maken hoe stoffen en ziekten in het watersysteem de publieke gezondheid beïnvloeden. Je kunt de grootste bedreigers van de publieke gezondheid duiden en maatregelen prioriteren op hun effect op de publieke gezondheid en maatschappelijke impact. Dat zal ongetwijfeld tot andere overheidskeuzen leiden.

Drie PhD studenten onderzoeken in Bandung nu de volgende onderwerpen

  1. Toegang tot drinkwater (Millennium Development Goal)
  2. Humane blootstellingsrouten aan vervuild oppervlakte water, en
  3. Het bijeenbrengen van water kwaliteitsmanagement en gezondheid op catchment schaal.
  4. In 2018 worden de resultaten verwacht van deze studie.

Deze pagina delen.