Doel van dit project in Azerbeidzjan is om alle waterbronnen, zowel oppervlakte- als grondwatervoorraden- en de vraag naar water in het land in kaart te brengen. Daarnaast wordt in beeld gebracht en hoe de beschikbaarheid van en vraag naar water verandert onder invloed van verschillende managementstrategieën en scenario’s voor bevolkings-, economische groei en klimaatverandering.

Watertekorten

De Republiek Azerbeidzjan lijdt nu al aan watertekorten, terwijl de bevolking groeit. Ook zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar (HOE). Het land heeft de ambitie om de economie te diversifiëren en daarbinnen is (her) ontwikkeling van de landbouwsector veelbelovend en staat hoog op de politieke agenda.

Ontwikkeling van de landbouw

Het land wil zorgen voor een duurzame en verantwoorde ontwikkeling van de landbouw, zonder de plaatselijk toch al schaarse watervoorraden verder uit te putten. Daarnaast is een efficiënte en eerlijke verdeling van de watervoorraden over verschillende gebieden en de verschillende gebruikers van vitaal belang voor de Republiek.

Countryside Azerbaijan
Countryside Azerbaijan - Pictures Maaike Maarse

Alle data worden verzameld door Deltares en opgeslagen in het Azerbaijan Water Information System (AZERWIS). Dit systeem is niet enkel een database, maar het is gekoppeld aan verschillende softwaremodellen die de Azerbeidzjaanse regering in staat stellen om de consequenties van verschillende economische ontwikkelingsmodellen en interventies te toetsen. Zo kan het land bijvoorbeeld kiezen voor een model waarbij de Republiek minder afhankelijk wordt van de inkomsten uit olie en nu al kan anticiperen om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

Deze pagina delen.