Versterken van de bewijsbasis voor de Europese in-situ saneringssector

De resultaten van NanoRem zullen het juiste gebruik van nanotechnologie voor het herstel van land- en waterhulpbronnen ondersteunen. Door het leveren van een grondige wetenschappelijke onderbouwing en modelleringsinstrumenten die helpen de effectiviteit te verhogen en de risico’s van toepassingen in de praktijk uit te sluiten, zal de Europese milieusector sterker worden.

Onbenut potentieel

Nanotechnologie voor sanering, of nanosanering, wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van de bodem in de verzadigde zone en in-situ grondwater. Nanotechnologie kan een koerswijziging in saneringsmogelijkheden teweegbrengen. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat deze technologie het scala van verontreinigingen en de snelheid waarmee ze degraderen of stabiliseren, substantieel kan verhogen vergeleken met traditionele saneringstechnieken.

Tot nu toe heeft deze koerswijziging nog niet plaatsgevonden door onvoldoende kennis over de technische prestatie van de beschikbare oplossingen, zorgen over de kosten en houdbaarheid, risico’s van gebouwde nanodeeltjes en een gebrek aan gevalideerde informatie over de praktijkprestatie.

Praktische toepassingen

NanoRem heeft een holistische aanpak - het ontwikkelen van praktische toepassingen en sturen naar een sterkere ontwikkeling van nanosaneringsmarkten en toepassingen in Europa – die bestaat uit vier niveaus: nanodeeltjes productie, implementatie- en evaluatie-instrumenten voor wetenschappelijke ondersteuning van toepassingen in de praktijk, praktijk-relevant bewijs en verspreiding, dialoog en exploitatie. Het tweede niveau omvat ook de ontwikkeling van een uitgebreide toolbox voor het ontwerp van nanosanering handelingen, prestaties van nanosanering in de praktijk en het vaststellen van het lot van de nanodeeltes in de ondergrond. Onderdeel van deze toolbox is de modelfunctionaliteit zoals ontwikkeld door Deltares en Politecnico di Torino.

Meer informatie

Deze pagina delen.