Deltares heeft opdracht gekregen om een inventarisatie- en analyseproject uit te voeren van IWRM-gegevens waarbij het ging om:

  • een beknopt overzicht van de status van watervoorraden in Myanmar;
  • een uitgebreid overzicht van de beschikbaarheid van IWRM-gegevens en -informatie;
  • een inventarisatie van veelbelovende IWRM-maatregelen voor Myanmar;
  • ontwikkeling van initiële modellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Integrated Water Resources Management Strategy;
  • aanbevelingen voor de ontwikkeling van een kenniscentrum voor water, een "Water Knowledge Centre", voor het ondersteunen en faciliteren van ontwikkeling en invoering van een Integrated Water Resources Management Strategy.

In een vervolgproject voor beleidsontwikkeling heeft Deltares opdracht gekregen voor een verdere ontwikkeling van het neerslag-afstromingsmodel WFLOW en het RIBASIM-watertoewijzingsmodel (ToR) voor de belangrijkste stroomgebieden in Myanmar.

Vanwege onvoldoende beschikbaarheid van betrouwbare neerslaggegevens zijn de modellen WFLOW en RIBASIM opgezet met behulp van wereldwijde datasets. Een validatie is uitgevoerd door twee verschillende series satellietgegevens te vergelijken met de beschikbare neerslagtijdreeksen van verschillende grondstations in Myanmar. De gebruikte wereldwijde datasets waren TRMM (3B42) en WFDEI. TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) is een heranalyseproduct van satellietgegevens met een ruimtelijke resolutie van 0,25*0,25 °, voornamelijk ontwikkeld voor regio's in de lagere breedtegraden. WFDEI (WATCH Forcing Data methodologie toegepast voor ERA Interim data) is een combinatie van gegevens van teledetectie en GPCC-stations met een ruimtelijke resolutie van 0,5*0,5 °.

Simulated versus observed Ayeyarwady river discharges using global datasets Chart
Gesimuleerde tegenover waargenomen afvoer van de rivier Ayeyarwady met behulp van wereldwijde datasets

Ondanks het gebrek aan hydrometeorologische gegevens in Myanmar (zoals ruimtelijke dekking en tijdreeksen van neerslagstations en rivierafvoeren) was het met behulp van 12 jaar WFDEI satellietgegevens van neerslag, evapotranspiratie en temperatuur, in combinatie met de beschikbare landgebruik- en bodemkaarten, redelijk mogelijk de neerslag-afstroming te modelleren met behulp van het gedistribueerde hydrologische model WFLOW voor neerslag-afstroming.

Deze pagina delen.