REFRESH moet het mogelijk maken voor watermanagers om kosteneffectieve herstelprogramma’s op te zetten voor zoetwater ecosystemen op lokale en stroomgebiedschaal. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige effecten van klimaatverandering en veranderingen in landgebruik in de context van de KRW en de Europese Habitat richtlijnen.

REFRESH zal onze fundamentele en toegepaste kennis doen toenemen op 5 belangrijke punten:

  1. begrijpen hoe het functioneren van zoetwater ecosystemen wordt beïnvloed door klimaatverandering;
  2. nieuwe indicatoren voor functionele effecten en handvaten om de kwetsbaarheid te toetsen;
  3. modelleren van ecologische processen;
  4. geïntegreerd modelleren; en
  5. aanpassingsmanagement.

Deze pagina delen.