Nieuwe tools om risico’s in kaart te brengen

In het project dRisk worden risicotools ontwikkeld die dit wel in kaart kunnen brengen. Ze gaan niet uit van de individuele stoffen die in de biobased tussenproducten en afvalstromen aanwezig zijn, maar van het totale effect die ze kunnen hebben.

Om monsters van tussenproducten of afvalstromen geschikt te maken voor deze effectgerichte methodieken, dienen alleen de chemische verontreinigingen uit zo’n monster beschikbaar te zijn. Bij voorkeur in een constante, gecontroleerde concentratie, zonder invloed van allerlei matrix-effecten. Hiervoor wordt de methodiek van passive dosing, gecombineerd met passive sampling toegepast, zoals die in het geochemisch en microbiologische laboratorium van Deltares wordt ontwikkeld.

Het eindprodukt van dRisk is een toolbox. Hierin zitten methodieken (bio-assays), die de processen en afvalstromen van de biobased industrie effectief kunnen managen en controleren.

Bijdragen aan meerwaarde biobased industrie

Door effectief management en controle van de processen en afvalstromen van de biobased industrie, kan deze industrie zijn meerwaarde ten opzichte van de conventionele industrie nog meer waarmaken. Dit zorgt voor een duurzamer toekomst.

Samenwerkingspartners: VU Amsterdam, afdelingen Dierecologie en Microbiologie, het instituut van Milieustudies (IVM) en Biodections Systems (BDS).

Meer informatie

Deze pagina delen.