Significante verschillen

De meeste landen hebben 2100 als planningshorizon aangenomen en veel landen werken op dat moment met een zeespiegelstijging van ongeveer 1 meter (gecorrigeerd voor lokale omstandigheden). Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen landen en deze kunnen in de loop van de tijd tot ongelijke effecten leiden. We ontdekten ook dat RCP4.5 en RCP8.5 de meest gebruikte klimaatveranderingsscenario's zijn bij de planning van de zeespiegelstijging, wat suggereert dat landen een high-end klimaatverandering overwegen.

Dit betekent echter niet dat ze een hoge zeespiegelstijging overwegen (bijvoorbeeld als gevolg van snel massaverlies vanaf Antarctica). Slechts een klein aantal landen in Europa neemt een dergelijke hoge zeespiegelstijging op in hun planning. Er blijven belangrijke vragen over hoe planning leidt tot verschillende niveaus van bescherming of paraatheid . En of de verschillende projecties voor zeespiegelstijging en strategieën ertoe zullen leiden dat landen op tijd in actie komen.

adaptiestrategieën grafiek

Sadie McEvoy (klimaatadaptatie-expert bij Deltares): “Monitoring van adaptiestrategieën en de mate van paraatheid is belangrijk, zodat we hiaten kunnen identificeren en tijdig kunnen handelen. Ik ben erg blij dat we deze studie hebben kunnen uitvoeren en het eerste overzicht hebben kunnen maken van hoe landen in Europa zich voorbereiden op zeespiegelstijging. ”

Jaarlijkse schade

Zonder aanpassing zou de verwachte jaarlijkse schade in Europa tegen het einde van de eeuw twee- of driemaal zo hoog zijn. De oplossingsrichtingen variëren van bescherming, accommodatie, zeeinwaarts en terugtrekken. Hierbinnen zijn variaties denkbaar van harde engineering of natuurlijke oplossingen. Om te kunnen gaan met onzekerheden over zeespiegelstijging, gaat de voorkeur uit naar low-regret en flexibele beslissingen, die opties open houden voor de toekomst.

Aanpassing kost tijd om te kunnen plannen en uit te voeren. Er worden momenteel beslissingen genomen die tot ver in de toekomst gevolgen zullen hebben (sociaaleconomische ontwikkelingen bijvoorbeeld) en het is daarom cruciaal om tijdig aan te passen en investeringen te vermijden waar men later spijt van zal krijgen.

Marjolijn Haasnoot (onderzoeker klimaat en water bij Deltares): "Ook al bereidt driekwart van de Europese landen zich voor op zeespiegelstijging, we vonden toch grote verschillen. Sommige landen bereiden zich voor op een zeespiegelstijging tot 20 cm in 2100. Andere volgen een adaptieve aanpak om tegen het einde van de 21e eeuw een stijging van 2 meter aan te kunnen.”

Auteurs: Sadie McEvoy (Deltares), Marjolijn Haasnoot (Deltares, Universiteit Utrecht), Robbert Biesbroek (Wageningen Universiteit)

Deze pagina delen.