Het rapport stelt dat door rekening te houden met de natuurlijke kenmerken en dynamiek van de rivier, de overstromingsbestendigheid van gebieden duurzamer kan worden vergoot dan alleen met traditionele technische oplossingen.

Economisch aantrekkelijk

Wanneer alle voordelen voor de landschaps – en waterkwaliteit, recreatie, het vasthouden van nutriënten en het verminderen van overstromingsrisico's in aanmerking worden genomen, kunnen grootschalige uiterwaarden en rivierherstel op veel plekken economisch aantrekkelijker zijn dan traditionele oplossingen. In Duitsland en België hebben enorme overstromingen steden en dorpen verwoest en alleen al dit jaar meer dan 200 mensen gedood.

Volgens het laatste IPCC-rapport, als de temperatuur op aarde met 1,5°C of meer stijgt, zal hevige neerslag en de daarmee gepaard gaande overstromingen in de meeste regio's van het continent toenemen en frequenter worden.

Uiterwaarden kunnen overstromingen door rivieren en daarmee levensbedreigende situaties voorkomen. In de afgelopen eeuwen heeft Europa zijn natuurlijke uiterwaarden echter drastisch zien verminderen, waardoor grote rivieren weinig ruimte hebben als het waterpeil stijgt. Zo hebben de rivieren Rijn en Maas, die tijdens de overstromingen buiten hun oevers traden, geen natuurlijke uiterwaarden meer.

Neem natuurlijke oplossingen mee bij herstel

In reactie op massale overstromingen investeren overheden doorgaans in technische oplossingen, zoals het bouwen van hogere dijken en kades waarmee ze de rivier verder reguleren. Ze negeren daarbij vaak de meest duurzame oplossing: ruimte maken voor rivieren.

De EU Recovery and Resilience Facility, die is ontworpen om het economisch herstel van Covid-19 te helpen, bepaalt dat 37% van het EU-fonds de groene transitie moet ondersteunen, inclusief klimaatadaptatie, en biodiversiteit en ecosystemen.

Een goede gelegenheid om op de natuur gebaseerde oplossingen mee te nemen als een kosteneffectieve methode om aanpassing aan de klimaatverandering te doen.

Meer over Nature Based Solutions voor rivieren

Deze pagina delen.