Internationaal perspectief

Naast Deltares schreven ook het KNMI, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Staf Deltacommissaris mee aan het artikel, met al titel ‘Adaptation to uncertain sea-level rise; how uncertainty in Antarctic mass-loss impacts the coastal adaptation strategy of the Netherlands’. Het artikel is de wetenschappelijke uitwerking van een bijlage bij het Deltaprogramma-rapport uit 2018. Waar deze bijlage zich met name op de situatie in Nederland richtte, bekijkt dit artikel zeespiegelstijging uit een internationaler perspectief. De studie is uitgebreid met een discussie over adaptatiemaatregelen, de houdbaarheid van deze maatregelen en de benodigde tijd voor planning en implementatie. Deze tijdschalen van adaptatie en de mogelijke maar onzekere veel snellere zeespiegelstijging kunnen een gamechanger zijn voor lange waterbeheer in delta’s wereldwijd.

Veel onzekerheid

Recente studies wijzen erop dat het smelten van ijs op Antarctica een significante bijdrage aan de stijging van de zeespiegel zal leveren. Tegelijkertijd is er nog veel onzekerheid over de mate en snelheid waarin de zeespiegel extra zal stijgen door de processen op Antarctica. 10% van de wereldbevolking leeft in kustgebieden op minder dan 10 meter boven zeeniveau en in deze, veelal vruchtbare, kustgebieden wordt voedsel voor honderden miljoenen mensen verbouwd. Een stijging van de zeespiegel heeft enorme consequenties voor mens en economie.

Deze pagina delen.