3D Modelleren van paalgroepen met D-Pile Group

Het berekenen van het gedrag van een paalgroep onder horizontale/verticale belastingen blijkt in de praktijk vaak goed voor heftige discussies over de gevolgde aanpak en de waarde van de resultaten. Hierbij wordt vaak vanuit één rekenmodel gedacht. Verschillende modellen kunnen echter tot vrij grote verschillen in uitkomst resulteren.

Deze cursus gaat in op een aantal veel gebruikte rekenmodellen en behandelt de sterke en zwakke punten van die modellen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan D-Pile Group, een programma voor de analyse van paalgroepen dat diverse rekenmodellen biedt voor het bepalen van de onderlinge interactie. Dit biedt de mogelijkheid om snel het effect van het rekenmodel op de uitkomsten te bepalen. Daarnaast kan effectief worden ontworpen: In eerste instantie kan een eenvoudig, snel werkend model worden toegepast terwijl voor het definitieve ontwerp een geavanceerder model kan worden gebruikt. Doordat dit binnen één programma plaatsvindt kan hierbij gebruik gemaakt worden van de al ingevoerde gegevens.

Wat leert u als cursist

 • De eigenschappen van de in D-Pile Group aanwezige modellen voor het analyseren van paalgroepen en de gevolgen voor de uitkomsten;
 • De verschillen tussen de in D-Pile Group aanwezige modellen voor het analyseren van paalgroepen;
 • De aanpak van de API voorschriften voor het grondgedrag voor enkele palen;
 • Het effect van cyclische belastingen;
 • Het belang van de volgorde van belasting op het gedrag van de constructie;
 • U leert het meest geschikte rekenmodel te kiezen voor uw probleem;
 • U leert optimaal gebruik te maken van de beschikbare uitvoer.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Toepassingsmogelijkheden van het programma D-Pile Group, waaronder de diverse modelle;
 • Bodemopbouw/laagschematisatie;
 • Parameterbepaling;
 • Randvoorwaarden;
 • Rekentrucs.

De cursus is bedoeld voor

 • Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus;
 • Projectleiders van opdrachtgevers/vergunningverleners;
 • Ontwerpers van offshore constructies.

Vereist opleidingsniveau

Ten minste HTS, of equivalent

Duur en tijd

De cursus bestaat uit één dag van 9.30 – 17.00 uur.

Kosten

€ 565,- exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).