Aan de slag met de integratie van ruimte en waterveiligheid

In een waterrijk land als Nederland ligt er een opgave om de burger te beschermen tegen natte voeten. Een betere afstemming van de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld gebiedsagenda MIRT) op de wateragenda en vice versa kan meer veiligheid en minder wateroverlast tegen minder kosten en meer ruimtelijke kwaliteit bereiken.

Doel

In deze cursus reiken wij je de ‘tools’ aan om tot een goede afstemming te komen. Je verkent in een bepaald gebied de opgaven en oplossingsrichtingen, jouw ambities en doelen om vervolgens met een wegingsmethode tot een integraal voorstel te komen. Na afloop van de cursus kun je op basis van criteria zoals risico’s, kosten, waardering ruimtelijke kwaliteit verschillende oplossingsrichtingen opstellen en wegen. De cursus legt de nadruk op de opgave als gevolg van overstromingen, echter de methodes en technieken zijn ook toepasbaar voor andere wateropgaven.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Begrippenkader water en ruimte
  • Werkwijze Weten-Willen-Werken
  • Omgaan met risico’s
  • Wateroverlast en veiligheidsmaatregelen
  • Strategieën opstellen en wegen
  • Governance

Vorm

De cursus bestaat uit een afwisseling van presentaties, (animatie)films, groepsopdrachten en een serious game. De praktijkvoorbeelden zijn herkenbaar uit jouw werkomgeving. Vooraf inventariseren we jouw wensen om daar tijdens de dag op aan te sluiten.

Bijzonderheden

Deze cursus is ontwikkeld door HKV en Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat – WVL en in samenwerking met STOWA en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Stichting Wateropleidingen met medewerking van Deltares.
Voor meer informatie en aanmelding zie de website van Wateropleidingen.

 

logo_Wateropleidingen MNSTR