Basiscursus QGIS in geotechniek (PAOTM)

GIS theorie en de mogelijkheden van QGIS

De cursus gaat in op het gebruik van QGIS (Quantum GIS) bij Geotechnische projecten. Na een korte algemene introductie wordt aan de hand van relevante datasets geoefend met het gebruik van QGIS voor verschillende toepassingen. Hierbij worden de belangrijkste onderdelen uit QGIS onder de loep genomen. Te weten: het gebruiken van Geo processing tools, kaartprojecties en coördinatensystemen, attributentabellen en queries, datamodellen, data kwaliteit en remote sensing (satellietbeelden).

Een goede kaart, die kan worden gebruikt in een rapportage met geo informatie, dient snel inzicht te geven in de belangrijkste resultaten van een onderzoek. Daarom is het belangrijk dat digitale kaarten voldoen aan specifieke criteria; de kritische kaartelementen. De digitale kaart wordt opgebouwd uit verschillende kaartlagen met elk een veelheid van geo data(sets). Samen vormen deze één beeld die aan de basis ligt voor ruimtelijke analyse.

Er wordt in kleine groepen gewerkt aan concrete opdrachten. Behalve het gebruik van het GIS programma wordt hierbij ook aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van GIS.

GIS voor Geotechnici

Tijdens deze cursus

  • Krijgt u inzicht in de belangrijkste ICT-aspecten bij het praktische gebruik van QGIS bij geotechnische projecten
  • Leert u wat de meest gebruikte methodieken, tools en modellen bij QGIS zijn en hoe u die kunt gebruiken
  • Leert u datasets samen te stellen die bij ruimtelijke analyses kunnen worden gebruikt
  • Krijgt u inzicht in hoe u de kwaliteit van gepresenteerde geo(-technische) data kunt onderbouwen.

Bedoeld voor

Projectleiders en projectmedewerkers werkzaam op het terrein van geo-informatie bij landmeetbureaus, ingenieursbureaus, bouw- en infrabedrijven, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Cursusleider(s): Dhr. Drs. R.W. Strijbosch MSc (ICT Academie Apeldoorn)
Cursusdata: 15 en 16 november 2022
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Mercure Hotel Amersfoort
Prijs: € 1.050,00 excl. btw
Prijs is inclusief alle materialen en catering
In samenwerking met: ICT Academie Apeldoorn

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.