Basiscursus Zettingsberekeningen met D-Settlement

Nederland heeft vele tienduizenden kilometers ophogingen in de vorm van waterkeringen en (spoor)wegen. Bij versterking van deze waterkeringen worden hoge eisen aan de hoogte gesteld en bij de uitbreiding van bestaande of de aanleg van nieuwe (spoor)wegen worden hoge eisen aan de vlakheid gesteld. Daarnaast worden bij het bouwrijp maken van terreinen door middel van ophogingen hoge eisen gesteld aan de toegestane (rest)zettingen van de toekomstige leefomgeving.

Door de sterke samendrukbaarheid van de ondergrond in grote delen van Nederland kunnen grote zettingen optreden. Het is daardoor belangrijk een inschatting van deze zettingen te kunnen maken. Met D-Settlement kunnen zettingen van de ondergrond in het één-, twee- en driedimensionale vlak worden berekend. Tijdens de basiscursus zettingsberekeningen met D-Settlement komen cursisten onder andere in aanraking met de verschillende rekenmodellen die in het software programma beschikbaar zijn. Naast de basiscursus bestaat er ook een gevorderdencursus voor D-Settlement -gebruikers. Tijdens deze laatste cursus is er vooral aandacht voor meer geavanceerde toepassingen van D-Settlement en het modelleren van zettingsversnellende methoden.

Wat leert u als cursist

Tijdens deze cursus leert u een grondlichaam te modelleren en berekeningen van zettingen uit te voeren met D-Settlement. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden doen cursisten praktische ervaring op. Deze kennis en ervaring is toepasbaar bij de berekening van zettingen bij (spoor)wegen, waterkerende constructies of het bouwrijp maken van terreinen. Hierbij is ook de nodige aandacht voor het verkrijgen van de benodigde grondparameters. U oefent met de meest gebruikte ondergrondmodellen aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder deskundige begeleiding van specialisten op het gebied van zettingsberekeningen en parameterbepalingen.

Onderwerpen die aan de orde komen

  • Modelleren (handmatig) van de ondergrond;
  • Modelleren van waterspanningen en het waterspanningsverloop in de diepte in de ondergrond;
  • Uitleg over het gebruik en de mogelijkheden (onder water zakken van de ondergrond en/of de ophoging, overhoogte en verticale drains) van D-Settlement;
  • Beschikbare rekenmodellen en een (korte) uitleg over de achtergrond en de mogelijkheden van deze modellen;
  • Benodigde grondparameters en op welke wijze deze parameters verkregen kunnen worden;
  • (Rest)zettingsberekening aan de hand van een case studie;
  • (Rest)zettingsvoorspelling aan de hand van metingen (zakbaken).

Voor wie is de cursus bedoeld

De cursist is bedoeld voor de geotechnische ingenieur die ervaring wil opdoen met het berekenen van zettingen en het ontwerpen van grondlichamen. Verder biedt deze cursus doorstroming naar de ‘Gevorderdencursus zettingsberekeningen met D-Settlement‘.

Kosten

€ 565,- exclusief btw en inclusief cursusmateriaal. (*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven