Basiskennis Waterkeringen

Veiligheid tegen overstroming is prioriteit in het waterbeheer. De opleiding Basiskennis waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. Recente ontwikkelingen in de waterveiligheid komen uitgebreid aan bod. Zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze opleiding staan het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal.

Doel

U krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. U kent de instrumenten en weet hoe u deze toepast in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschikt u over de kennis om het beheer en onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • primaire en regionale keringen;
  • technische aspecten van ontwerp en aanleg;
  • wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen;
  • beheer en onderhoud;
  • veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten);
  • bekledingen;
  • kunstwerken en niet waterkerende ontwerpen;
  • landschap, natuur en cultuurhistorische (LNC)-waarden en multifunctionaliteit.

Vorm

U oefent de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ook gaat u tijdens de opleiding twee keer op excursie naar de kust en het rivierengebied.

Om de opgedane kennis direct toe te leren passen, werkt u in groepen aan een eindopdracht. Basis voor deze opdracht zijn praktijksituaties die de cursisten voor de start van de opleiding zelf inbrengen.

Bijzonderheden

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of uw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijgt u een passend studieadvies, zodat u goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie zie de website van Wateropleidingen.