Basiskennis Waterkeringen

Veiligheid bieden tegen overstromingen is van groot belang voor onze samenleving. De opleiding Basiskennis waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. Ook komen recente ontwikkelingen in de waterveiligheid, zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, uitgebreid aan bod.

Doel

In deze opleiding staan het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal. U krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. U kent de instrumenten en weet hoe u deze toepast in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschikt u over de kennis om het beheer en onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • primaire en regionale keringen
  • technische aspecten van ontwerp en aanleg
  • wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen
  • beheer en onderhoud
  • veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten)
  • bekledingen
  • kunstwerken, en niet-waterkerende objecten en multifunctionaliteit.

Vorm

In fysieke en digitale lessen behandelen we de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ook gaat u tijdens de opleiding twee keer op excursie naar de kust en het rivierengebied.

Om de opgedane kennis direct toe te leren passen, werkt u in groepen aan een eindopdracht. Basis voor deze opdracht zijn praktijksituaties die de deelnemers voor de start van de opleiding zelf inbrengen.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 4 fysieke en 3 digitale bijeenkomsten. Voor meer informatie over het lesrooster zie de website Wateropleidingen.

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares. 
Voor meer informatie zie de website van Wateropleidingen.