Basiskennis Waterkeringen

Veiligheid tegen overstroming is prioriteit in het waterbeheer. De opleiding Basiskennis Waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. Recente ontwikkelingen in de waterveiligheid komen uitgebreid aan bod. Zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze opleiding staan het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal.

Doel

Je krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. Je kent de instrumenten en weet hoe je deze toepast in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschik je over de kennis om het beheer en onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • primaire en regionale keringen;
  • technische aspecten van ontwerp en aanleg;
  • wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen;
  • beheer en onderhoud;
  • veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten);
  • bekledingen;
  • kunstwerken en niet waterkerende ontwerpen;
  • landschap, natuur en cultuurhistorische (LNC)-waarden en multifunctionaliteit.

Vorm

Je oefent de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ook bezoek je enkele objecten aan de kust en in het rivierengebied.

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Stichting Wateropleidingen in samenwerking met o.a. Deltares.
Voor meer informatie zie de website van Wateropleidingen.

 

logo_Wateropleidingen MNSTR