Betrouwbaarheids- en risicoanalyse in de geotechniek (Engelstalige cursus)

De onzekerheden in de geotechniek zijn groot vergeleken met andere disciplines in de (civiele) techniek. Toepassing van probabilistiek en risicoanalyse is dan ook een voor de hand liggende aanpak in ontwerpbeslissingen of in het sturen van grondonderzoek. Betrouwbaarheidsanalyse technieken (cq. het berekenen van faalkansen) hebben de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, en ook de praktische toepassing in projecten neemt alsmaar toe.

Zo zijn de waterveiligheidsnormen sinds 2017 geformuleerd als overstromingskansen en dus direct gerelateerd aan de faalkansen van dijken. Maar ook in andere toepassingen bij complexe en dure geotechnische constructies zoals metrostations of LNG terminals hebben de technieken zich al bewezen. Zeker met verouderende infrastructuur wordt het scherp bepalen of verlengen van de restlevensduur van bestaande constructies een belangrijke opgave. Probabilistische methodes bieden hiervoor unieke kansen om informatie uit verschillende bronnen zoals grondonderzoek, monitoring of performance observaties te combineren middels reliability updating.

Deze cursus geeft geotechnische ingenieurs en onderzoekers (bijvoorbeeld PhD studenten) de basiskennis over betrouwbaarheids- en risicoanalyse om in hun eigen praktijk met deze technieken aan de slag te kunnen gaan, verrijkt met praktijkvoorbeelden en recente ontwikkelingen. De werkwijze is actief en interactief, met hands-on oefeningen en een uitgebreide zelf uit te werken case study geïnspireerd door de Noord-Zuidlijn, gebruik makend van de Probabilistic Toolkit van Deltares.

Cursusmateriaal

De deelnemers ontvangen toegang tot de presentaties, uitgewerkte voorbeelden en de software die in de oefeningen wordt gebruikt. Het cursusmateriaal is in het Engels.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor geotechnische ingenieurs en onderzoekers (bijvoorbeeld PhD studenten) die hun toolbox willen uitbreiden met betrouwbaarheids- en risicoanalyse. Basiskennis kansrekening en statistiek is in principe vereist (de basics worden wel in beknopte vorm herhaald).

De voertaal van de cursus wordt mogelijk Engels bij voldoende aanmeldingen van Engelstalige deelnemers.

Kosten

€ 1199,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Cursusdata en COVID

  • Donderdag 14 september 2023: 9.15 – 17.00 uur
  • Vrijdag 15 september 2023: 9.15 – 17.00 uur

De cursus “Betrouwbaarheids- en risicoanalyse in de geotechniek” kan alleen als fysieke cursus plaatsvinden. De cursusdata van deze fysieke cursus zijn daarom onder voorbehoud. Indien de corona-maatregelen het niet toelaten zal deze cursus worden verzet naar een later moment. Indien dit niet wenselijk is wordt het volledige cursusbedrag geretourneerd.
U zult hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

Inschrijven