Blauwalgen en waterbeheer (PAOTM)

De basis voor een juiste aanpak

De massale bloei van de blauwalg zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in oppervlaktewateren waaronder zwemwater en stadsvijvers. Drijflagen van blauwalgen en zuurstofloze omstandigheden van het water zijn het gevolg van de massale bloei. Hoe dergelijke overlast te voorkomen en aan te pakken is niet altijd eenvoudig: elke situatie vraagt om een eigen maatregel(pakket).

Deze praktische cursus geeft je een goede basis om de juiste aanpak te kiezen voor jouw specifieke blauwalgenprobleem. De vele aspecten rondom de blauwalg en de overlast komen aan bod. Variërend van de ecologie van blauwalgen tot oorzaken van de overmatige bloei tot hoe de problematiek te benaderen.

Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen cases in te brengen. Deze worden in de afrondende workshop onder begeleiding van de cursusleider besproken.

Meer inzicht in de blauwalg

Als cursist kun je antwoorden verwachten op de volgende vragen:

  • Waarom is de blauwalg zo succesvol?
  • Wat is het effect van klimaatverandering op blauwalgenbloei?
  • Welke toxines worden er geproduceerd en wat is de werking?
  • Hoe gevaarlijk zijn blauwalgen eigenlijk?
  • Wat doe je bij overmatige blauwalgenbloei?
  • Zijn alle maatregelen even effectief?
  • Hoe voorkom en bestrijd je de overlast?

Bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam bij de overheid (waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes), in de drinkwatersector en bij adviesbureaus die betrokken zijn bij de blauwalgenproblematiek.

Cursusdata: Verwacht voorjaar 2021

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.