Cursus Dynamisch Gedrag

Het doel van de cursus Dynamisch gedrag is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen zodat hij/zij in staat is het hydraulisch gedrag van een leidingsysteem te begrijpen, eenvoudige waterslagberekeningen te maken en mogelijke waterslagvoorzieningen en/of procedures te beoordelen.

Hiertoe worden de hydraulica van een leidingsysteem en het verschijnsel waterslag behandeld, maar ook de invloed van bijvoorbeeld terugslagkleppen en lucht in leidingen. Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus ruim gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

Tijdens alle 3 de dagen wordt de theorie meteen in praktijk gebracht middels gerichte oefeningen en workshops. Bij de workshop gaan we op een interactieve manier in op simulatie (on)mogelijkheden, modeltechnieken, praktijkvoorbeelden. Hierbij maken we gebruik van het simulatieprogramma WANDA van Deltares. Voorkennis van WANDA is niet noodzakelijk.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Inleiding waterslag
  • basisvergelijkingen en numerieke oplosmethoden
  • waterslagvoorzieningen
  • waterslagfenomenen
  • terugslagkleppen
  • cavitatie
  • luchtbellen
  • vuistregels
  • ontwerpwijzigingen
  • praktijkcases

Doelgroep

Iedereen die in de praktijk te maken heeft met het transporteren en distribueren van vloeistoffen in gesloten leidingsystemen en het ontwerpen van dergelijke systemen kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van ingenieursbureaus, bedrijfsbureaus  en de beheerders van leidingsystemen en procesinstallaties, maar ook aan fabrikanten en  leveranciers van pompen, afsluiters en terugslagkleppen. Het gewenste vooropleidingsniveau is hbo.

Kosten

€ 1650,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven

Zie de Algemene Cursusvoorwaarden Stichting Deltares.