Kleppen (afsluiters, regelkleppen, terugslagkleppen) – Online cursus

Het doel van de cursus “Kleppen” is om de deelnemer zoveel inzicht te verschaffen dat hij/zij in staat is om een hydraulisch verantwoorde keuze te maken in het toe te passen type klep. Het accent in de cursus ligt op de vloeistofmechanica. Dat wil zeggen dat veel aandacht wordt besteed aan de stromingsverschijnselen en minder aan de constructie, aandrijving of besturing.

Een ander aspect waar veel aandacht naar uitgaat is de interactie tussen de regelklep en het leidingsysteem waarin deze functioneert. Ook het kiezen van de juiste terugslagklep op basis van stationair en instationair gedrag is onderdeel van deze cursus. Hiervoor is kennis als behandeld in de cursus “Dynamisch gedrag” wenselijk.

De cursus bestaat uit een mix van presentaties en oefeningen. Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus ruim gelegenheid zijn om onderling ervaringen uit te wisselen. Mokveld Valves werkt aan de cursus mee.

Tijdens de cursus worden behandeld:

  • Capaciteitskarakteristieken
  • Regelkarakteristieken
  • Cavitatie en geluid
  • Regelklepkeuze (installatiekarakteristiek)
  • Terugslagklepkeuze

Doelgroep

Iedereen die in de praktijk te maken heeft met het transporteren en distribueren van vloeistoffen in gesloten leidingsystemen en het ontwerpen van dergelijke systemen kan deelnemen aan deze cursus. Denk hierbij aan medewerkers van ingenieursbureaus, bedrijfsbureaus en de beheerders van leidingsystemen en procesinstallaties, maar ook aan fabrikanten en leveranciers van pompen, afsluiters en terugslagkleppen. Het gewenste vooropleidingsniveau is hbo.

Kosten

 € 1125,-* exclusief btw en inclusief cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Online cursus

Deze cursus zal online worden verzorgd. Momenteel wordt gewerkt aan de online versie van deze cursus. Binnenkort zal hierover meer informatie beschikbaar zijn.