Cursus LOCKFILL – Hydraulisch ontwerp van schutsluizen

Het programma LOCKFILL is door Deltares ontwikkeld om een gemakkelijke berekening te bieden in het ontwerp van schutsluizen. Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is het belangrijk dat de passage door schutsluizen zo snel mogelijk verloopt. De sluisoperatie moet echter ook veilig zijn; dit houdt in dat de hydraulische krachten op het schip in de kolk binnen grenzen blijven.

LOCKFILL simuleert het vul- en ledigingsproces van een schutsluis. Het is geschikt voor sluizen met een nivelleersysteem in het sluishoofd, zoals de in Nederland gebruikelijke openingen in de deuren of korte omloopriolen. LOCKFILL berekent het verloop van de waterstand en de langskrachten op het schip in de tijd. Hierbij onderscheidt het krachten ten gevolge van de translatiegolf, van de impulsafname, van wrijving, van de vulstraal en (afhankelijk van de situatie) als gevolg van dichtheidsstromingen.

In de cursus worden de verschillende opties binnen LOCKFILL behandeld, inclusief de kracht ten gevolge van de dichtheidsstromingen (welke niet beschikbaar is in de gratis LOCKFILL versie). De cursist wordt met praktische oefeningen bekend gemaakt met het programma.

LOCKFILL is als open software beschikbaar via: http://oss.deltares.nl/web/lockfill. Cursisten worden aangemoedigd deze gratis versie te downloaden en te proberen.

 

Registratie

Deze cursus vindt plaats tijdens de Deltares Software Dagen – Editie 2018. U kunt zich voor deze cursus inschrijven via de Deltares Software Dagen website.