Cursus Verpompen van (ingedikt) zuiveringsslib

Voor het verpompen van (ingedikt) zuiveringsslib komt er andere kennis om de hoek kijken dan voor het verpompen van rioolwater. De reologische eigenschappen van slib zijn van een geheel andere orde en de betekenis van de diverse parameters is niet voor iedereen even duidelijk. De ontwerper van de installatie of de leverancier van de appendages moeten soms ook maar een slag slaan naar de eigenschappen omdat deze niet of onvoldoende bekend zijn. Het gevolg kan zijn dat er schade aan de pompinstallatie kan ontstaan. Daarnaast heeft het toevoegen van polymeren invloed op slibeigenschappen en het indikkingsproces. Dit alles maakt het tot een lastig probleem voor het ontwerp- en beheerproces.

Deze cursus behandelt alle aspecten die van belang zijn om tot een goed ontwerp van een slibpersleidingsysteem te komen.

Doel

Het doel van deze cursus is om de deelnemers inzicht te verschaffen in:

  • Verschil Newtonse – Niet-Newtonse Vloeistoffen
  • Wrijvingsmodellen  voor Niet-Newtonse vloeistof
  • Welke parameters zijn van belang bij verpompen van slib
  • Werking / principe van slibindikkers
  • Werking verdringerpomp
  • Effect van additieven
  • Rekenvoorbeelden / praktijkcases
  • WANDA slurry model.

Deltares heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van het verpompen van slurries (bagger en mining industrie) en beschikt over laboratoriumfaciliteiten om slib te karakteriseren. Deze kennis is toegankelijk gemaakt in de WANDA software maar zonder kennis van de betekenis van de in te voeren parameters blijft het ontwerp een vorm van roulette. Deze cursus geeft de cursist voldoende kennis en handvatten om de juiste vragen te stellen aan alle betrokkenen in dit proces en om zelfstandig leidingontwerp en pompkeuze te doen.

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende ruimte zijn om onderlinge ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep

Iedereen die in de praktijk betrokken is bij het verwerken en transporteren van (ingedikt) slib. Denk hierbij aan medewerkers van waterschappen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, fabrikanten en  leveranciers van slibverwerkingsappendages en verdringerpompen,  ingenieur- en adviesbureaus. Het gewenste opleidingsniveau is MBO+/HBO.

Programma

De 1-daagse cursus bestaat uit een mix van presentaties en praktijkvoorbeelden. De cursus wordt verzorgd door ervaren deskundigen van Deltares.
De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van de cursus bij onvoldoende belangstelling. Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Registratie

Inschrijven kan tot donderdag 5 november 2020.