D-HYDRO Suite Cursus: modelleren van estuaria

De D-HYDRO Suite is de opvolger van (1) Simona (Waqua, Triwaq), (2) Delft3D 4, (3) Duflow, (4) SOBEK-Rural/Urban/River en (5) SOBEK-RE voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968.

D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren.

 

Doel van de cursus

 • Het leren ‘draaien’ van een tweedimensionaal hydrodynamisch model (2D) van de Westerschelde.

Onderwerpen die worden behandeld

 • Introductie tot het opzetten van ongestructureerde grids
 • Introductie tot interpolatie van de bathymetrie
 • Het opzetten en draaien van een hydrodynamisch model
 • Introductie tot de nabewerking van modelresultaten

Doelgroep

 • Projectmedewerkers en -modelleurs
 • Projectleiders
 • Onderzoekers

Toepassingsgebieden

 • Getij en windgedreven stroming
 • Droogvallen en overstromen van intergetijdengebieden
 • Dichtheidsstromen als gevolg van niet-uniforme temperatuur of zoutconcentratie
 • Horizontaal transport van deeltjes op kleine en grote lengte- en tijdschalen.
 • Hydro-dynamische gevolgen van constructies, zoals dijken, strekdammen, golfbrekers en (artificiële) waddengebieden
 • Thermische recirculatie van koel- of proceswaterlozingen door energiecentrales en industrieën.

Kosten

€ 565,- exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven

Deze cursus vindt plaats tijdens de Deltares Software Dagen – Editie 2018. U kunt zich voor deze cursus inschrijven via de Deltares Software Dagen website.