D-HYDRO Suite Cursus: modelleren van rivieren

De D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sedimenttransport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren.

De D-HYDRO Suite is de opvolger van Simona (Waqua, Triwaq), Delft3D 4, Duflow, SOBEK-Rural/Urban/River en SOBEK-RE voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968. Op dit moment worden de 6e generatie 2D-modellen voor de Nederlandse hoofdrivieren ontwikkeld met de D-HYDRO Suite.

Doel van deze cursus

Het leren opzetten en gebruiken van tweedimensionale riviermodellen in de D-HYDRO Suite aan de hand van een model van de Waal.

Onderwerpen die worden behandeld

  • maken van roosters
  • opzetten van riviermodellen (2D) in D-HYDRO (Flexible Mesh) ‘from scratch’
  • gebruik van Baseline en Bas2FM voor het omzetten van gebiedsschematisaties naar invoer voor Flexible Mesh
  • inspecteren van modelresultaten met verschillende tools
  • gebruiken van Real-Time Control voor het aansturen van kunstwerken

Doelgroep

  • projectmedewerkers en modelleurs
  • onderzoekers

Registratie

Deze cursus vindt plaats tijdens de Deltares Software Dagen – Editie 2018. U kunt zich voor deze cursus inschrijven via de Deltares Software Dagen website.