Damwandconstructies en bouwputten (PAOTM)

Ontwerp, uitvoering, verzekering en onderhoud

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. De vervorming van de grondkering en de omgeving zal extra aandacht vragen naarmate een bouwput dieper wordt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt.

Een verantwoord ontwerp van een bouwput kent hoofdproblemen zoals het maken van een grondkering, het droog houden van de bouwput en het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving. In de cursus leer je de juiste oplossing kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.

Damwanden en bouwputten verantwoord ontwerpen

Door het volgen van deze cursus:

  • krijg je inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten
  • leer je de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten
  • wordt je ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden
  • wordt ook jij een specialist in dit vakgebied.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek damwandconstructies (deel 1 en 2) en de Richtlijn meten en monitoren van bouwputten. Deze dient de cursist mee te nemen of aan te schaffen bij cursus, het is mogelijk deze literatuur bij je inschrijving mee te bestellen tegen kostprijs.

Bedoeld voor

  • Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus
  • Medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties
  • Werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek
  • Verzekeraars van bouwprojecten
Cursusleider(s): Dhr. Ing. H.J. Everts (Everts Geotechniek BV), Dhr. Dr.ir. K.J. Bakker (WAD43 Consulting Engineers)
Cursusdata: 16, 17, 23 en 24 september 2020
Dagindeling: dagcursus
Locatie: Delft
Prijs: € 1.695,00 excl. btw
Prijs is inclusief cursusmap en catering. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de publicaties Damwandconstructies (deel 1 en 2) en CUR223 Richtlijn monitoring. Deze dien je zelf mee te nemen of bij te bestellen bij de cursus vóór 3 maart 2020.
Studiepunten: 20 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)
20 (PDH’s Geotechniek)
12 (Kenniseenheden Constructeursregister)

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.