Damwandconstructies en bouwputten (PAOTM)

Cursusleider(s): Dhr. Ing. H.J. Everts (Bert), Dhr. Dr.ir. K.J. Bakker (Klaas Jan)
Cursusdata: 6 maart 2018
7 maart 2018
13 maart 2018
14 maart 2018
Locatie: Delft
Prijs: € 1.830,00 excl. btw
Prijs is inclusief de SBRCURnet publicaties Damwandconstructies en CUR 223 (meten en monotoren Bouwputten)
Studiepunten: 20 PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde
20 PDH’s Geotechniek
12 Kenniseenheden Constructeursregister
In samenwerking met: SBRCURnet

Ontwerp, uitvoering, verzekering en onderhoud

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. De vervorming van de grondkering en de omgeving zal extra aandacht vragen naarmate een bouwput dieper wordt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt.

Een verantwoord ontwerp van een bouwput kent hoofdproblemen zoals het maken van een grondkering, het droog houden van de bouwput en het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving. In de cursus leert u de juiste oplossing kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het vernieuwde handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.

Damwanden en bouwputten verantwoord ontwerpen

Door het volgen van deze cursus:

  • krijgt u inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van een bouwput
  • leert u de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten
  • wordt u ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden
  • wordt ook u een specialist op dit vakgebied

Bedoeld voor

  • Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus
  • Medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties
  • Werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek
  • Verzekeraars van bouwprojecten.