Damwandconstructies en bouwputten (PAOTM)

Cursusleider(s): Dhr. Ing. H.J. Everts (Bert), Dhr. Dr.ir. K.J. Bakker (Klaas Jan)
Cursusdata: 5 februari 2019
6 februari 2019
12 februari 2019
13 februari 2019
Dagindeling: 9:00 – 17:00 uur
Locatie: Deltares, Boussinesqweg 1, Delft
Prijs: € 1.675,00 excl. btw
Studiepunten: 20 PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde
20 PDH’s Geotechniek
12 Kenniseenheden Constructeursregister

Ontwerp, uitvoering, verzekering en onderhoud

Het ontwerp van een bouwput moet altijd op verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals veiligheid, vervormingen en financiën. De vervorming van de grondkering en de omgeving zal extra aandacht vragen naarmate een bouwput dieper wordt of zich dichter bij aangrenzende objecten bevindt.

Een verantwoord ontwerp van een bouwput kent hoofdproblemen zoals het maken van een grondkering, het droog houden van de bouwput en het voorkomen van ontoelaatbare beïnvloeding van de omgeving. In de cursus leert u de juiste oplossing kiezen met methodieken voor het op waarde schatten van de risico’s.

Uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en onderhoud van damwanden, bouwputten en grondkeringen komen uitgebreid aan de orde. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt het handboek CUR166 Damwandconstructies als leidraad. De uitwerking en het in een breder kader passen van de oplossingen worden in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.

Damwanden en bouwputten verantwoord ontwerpen

Door het volgen van deze cursus:

  • krijg je inzicht in de hoofdproblemen voor een verantwoord ontwerp van damwanden en bouwputten
  • leer je de juiste keuzen te maken ten aanzien van diverse technische aspecten
  • wordt je ingeleid in de methodieken voor het kwantificeren van risico’s die aan de verschillende oplossingen zijn verbonden
  • wordt ook jij een specialist in dit vakgebied

Bedoeld voor

  • Ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus
  • Medewerkers van vergunningverlenende en toezichthoudende instanties
  • Werkvoorbereiders en calculators van aannemers in grondwerk en funderingstechniek
  • Verzekeraars van bouwprojecten.

Inschrijven

Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.paotm.nl. Via de website kunt u zich ook inschrijven voor deze cursus.