De aarde verandert – uw kering ook?

Waterkeringen staan volop in de belangstelling door klimaatontwikkelingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen. Kunnen uw keringen deze ontwikkelingen goed doorstaan? Betekent waterspiegelstijging dat de dijk alleen moet worden verhoogd?

Doel

In de cursus De aarde verandert – uw kering ook? maakt u kennis met deze veranderingen en de invloed die ze hebben op de stabiliteit van uw kering: macro-stabiliteit, piping, micro-stabiliteit en zettingsvloeïing. Ook de nieuwe normering, nieuwe rekentechnieken (WBI2017) en nieuwe technieken voor dijkversterkingen komen aan de orde. Alle onderwerpen worden gekoppeld aan het beheer en onderhoud van uw kering. Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van alle technische veranderingen en ontwikkelingen en hoe u daar in uw beheer en onderhoud mee om kunt gaan.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling
  • grondmechanica en stabiliteit waterkeringen
  • invloed aardbevingen op de sterkte van uw dijk
  • nieuwe normen en nieuwe rekentechnieken
  • nieuwe technieken voor dijkversterkingen
  • gevolgen voor beheer en onderhoud

Meer informatie

Deze cursus wordt georganiseerd door Wateropleidingen met medewerking van Deltares. 
Voor meer informatie en aanmelding zie de website van Wateropleidingen.