Delft-FEWS basiscursus

Delft-FEWS is een software pakket dat de gebruiker in staat stelt op een gemakkelijke en modulaire manier een systeem voor het maken van realtime hydrologische verwachtingen op te zetten. Door de modulaire aanpak van Delft-FEWS is het mogelijk een breed scala aan databronnen, modellen en datatypes samen te voegen en in combinatie met elkaar te gebruiken. Dit is allemaal te configureren met de configuratiebestanden van Delft-FEWS.

In de Delft-FEWS basis configuratiecursus wordt de basis van de Delft-FEWS configuratie uitgelegd aan de hand van een aantal praktijkopdrachten en korte presentaties onder begeleiding van Delft-FEWS experts van Deltares.

Oorspronkelijk was Delft-FEWS enkel gericht op hydrologische toepassingen op het gebied van vroegtijdige waarschuwingen. Inmiddels wordt Delft-FEWS toegepast in meer dan 40 landen over de hele wereld en naast hydrologie wordt het ook gebruikt voor Waterkrachtcentrales, Kustsystemen, data conversie, scheepvaart, baggerindustrie en lange termijn scenario studies.

Doel van de cursus

Na het volgen van deze cursus begrijpen de deelnemers de opbouw van de Delft-FEWS configuratie goed. Zij zijn bekend met de standaard configuratie en de filosofie achter Delft-FEWS. Ook weten zij hoe ze hun vaardigheden verder kunnen uitbreiden en waar zij informatie/documentatie over de meer geavanceerde functionaliteit van Delft-FEWS kunnen vinden.

Gedurende deze cursus leren de deelnemers:

  • De Delft-FEWS Software te starten
  • De lay-out en systeeminstellingen aan te passen
  • Meteorologische voorspellingen te importeren
  • Satelliet data te importeren
  • Ruimtelijke en scalaire data te visualiseren
  • Een Delft-FEWS systeem te configureren voor een eigen gebied.

Vereisten

Voor deze cursus zijn er geen vereisten. Het is uiteraard nuttig, maar geen vereiste, om een achtergrond of enige bekendheid met de volgende onderdelen te hebben:

  • Xml-files en editor
  • CSV-files en editor
  • Delft-FEWS of andere operationeel verwachtingen software
  • Hydrologie, stromingsleer, meteorologie.

Meer informatie

Delft-FEWS website.

Inschrijving