Dijkwacht 1

De cursus is ontworpen voor vrijwillige dijkwachten en medewerkers van Waterschappen of Rijksdiensten die meer over de geotechnische achtergronden van dijkfalen willen weten. De focus ligt op het herkennen van signalen van dijkfalen en het communiceren hierover en tevens de maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden.

De cursus gaat in op de geotechnische oorzaken achter het ontstaan van dijkfalen en de doorbraak zelf. Door bekend te raken met de geotechnische achtergrond wordt het mogelijk een overwogen keuze te maken uit een scala van mogelijke noodmaatregelen die ook in de cursus behandeld worden. Het toepassen van de correcte maatregel kan immers een ramp voorkomen. De cursus is met nadruk visueel opgesteld, waardoor gevaarlijke situaties in werkelijkheid snel herkend kunnen worden.

Verschillende faalmechanismen worden toegelicht aan de hand van beeldmateriaal waarin ook diverse verschijningsvormen duidelijk worden. Ter afsluiting van de afzonderlijke onderdelen volgt telkens een oefening in een 3D-simulatie-omgeving waarin de deelnemers zelf op zoek gaan naar symptomen die tijdens de cursus behandeld worden. Binnen de virtuele omgeving komen situaties voor die we in werkelijkheid proberen te voorkomen. Het speelveld is voor de leek onzichtbaar met verschillende rampen in wording.

Door de visuele training tijdens het eerste gedeelte van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om in een vroeg stadium problemen te herkennen en vervolgens correct te handelen. In de simulatieomgeving worden de gevolgen van de genomen maatregelen ‘werkelijkheid’. Na afloop van de cursus weet de cursist welke signalen voor dijkfalen op en om de dijk kunnen plaatsvinden, hoe ze eruit kunnen zien en welke gevolgen ze kunnen hebben. Bovendien wordt op het vlak van communicatie geoefend met het op een juiste manier doorgeven van wat er gezien wordt en wat de inschatting van de ernst van de situatie is. Door de visuele opzet en de oefening met het simulatieprogramma is deze cursus ideaal om dijkwachters al spelenderwijs voor te bereiden op hun serieuze taak.

Na afloop van de cursus weet de cursist welke signalen voor dijkfalen op en om de dijk kunnen plaatsvinden, hoe ze eruit kunnen zien en welke gevolgen ze kunnen hebben. Bovendien wordt op het vlak van communicatie geoefend met het op een juiste manier doorgeven van wat er gezien wordt en wat de inschatting van de ernst van de situatie is. Door de visuele opzet en de oefening met het simulatieprogramma is deze cursus ideaal om dijkwachters al spelenderwijs voor te bereiden op hun serieuze taak.

Duur en tijd

De cursus bestaat uit één ochtend van 9.00 – 13.00 uur.
Cursusdatum in overleg met geïnteresseerden vast te stellen.
Neem voor informatie contact op met academy@deltares.nl.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten

€ 375,-* exclusief btw en inclusief cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

In-company

Deze cursus wordt ook als in-company cursus aangeboden. In dat geval is de prijs op aanvraag. De cursus ‘Dijkwacht 1′ kan helemaal op maat gemaakt worden. Afhankelijk van het niveau van de groep en de opleidingswensen zullen de meeste opleidingen één tot twee dagdelen in beslag nemen. De cursussen kunnen ook ’s avonds worden gegeven.