Dijkwacht 2

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkeringen in haar beheersgebied. Eén van de taken van de organisatie is het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming van het achterland. Dit betekent dat de organisatie enerzijds zorg draagt voor het dagelijkse beheer en inspectie. Anderzijds is zij verantwoordelijk voor een adequate calamiteitenorganisatie. In geval van dreigende calamiteiten dient het Waterschap snel en efficiënt de benodigde taken uit te voeren.

Mensen die tijdens dreigende calamiteiten, zoals hoogwater en droogte, de dijk inspecteren zijn de ogen en oren van de calamiteitenorganisatie. Het is evident dat als deze leden van het dijkleger scheuren e.d. van een dijk niet zien, de eventuele gevolgen desastreus zijn. De leden van het dijkleger zijn enerzijds medewerkers van het Waterschap en anderzijds vrijwilligers uit het beheersgebied.

Onderwerpen die aan de orde komen 

De cursist wordt geleerd op welke manieren een dijk kan doorbreken. Hierbij is aandacht voor de tekenen die wijzen op vermindering van de standzekerheid van dijken.
Aan bod komen de theoretische achtergrond van de relevante faalmechanismen en de symptomen die hiervan zijn te zien in het veld bij hoogwater. Ook wordt aandacht besteed aan het stellen van een eenduidige diagnose op basis van informatie uit het veld. Er zal ingegaan worden op de verschillende maatregelen ter voorkoming van verder falen van de waterkering en de valkuilen hierbij.

In het theoretisch deel komt een selectie van de volgende zaken aan bod:

  • Afschuiven van de dijk (macro-instabiliteit)
  • Piping (onderloopsheid)
  • Uitspoeling (micro-instabiliteit)
  • Erosie van de (gras)bekleding en harde bekledingen

De opzet van de cursus is, om naast het “lesgeven” de (mogelijk ervaren) cursist te stimuleren tot het stellen van vragen. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en foto- en filmmateriaal.

Duur

De cursus bestaat uit één ochtend van 9.00 – 13.00 uur.
Cursusdatum in overleg vast te stellen.
Neem voor meer informatie contact op met academy@deltares.nl.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten

€ 375,-* exclusief btw en inclusief cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

In-company

Deze cursus wordt ook als in-company cursus aangeboden. In dat geval is de prijs op aanvraag. De cursus ‘Dijkwacht 2′ kan helemaal op maat gemaakt worden. Afhankelijk van het niveau van de groep en de opleidingswensen zullen de meeste opleidingen één tot twee dagdelen in beslag nemen. De cursussen kunnen ook ’s avonds worden gegeven.