cursus Funderingen ontwerpen en toetsen met D-Foundations

Dit is een cursus voor de startende gebruiker en de gebruiker die al enigszins bekend is met D-Foundations, maar efficiënter en vooral effectiever met het programma wil leren werken. Daarnaast kunnen bestaande gebruikers op een snelle manier bekend raken met de nieuwe mogelijkheden van D-Foundations.

Gedurende de cursus zal een beknopte uitleg worden gegeven van de geotechnische basiseisen, de theorie achter de berekening van druk- en trekpalen en funderingen op staal volgens de Eurocode 7 (NEN-EN 1997) en de Nederlandse versie NEN 9997-1:2012 nl; Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels (NEN 9997-1 is samenstelling van NEN-EN 1997-1, NEN-EN 1997-1/NB Nationale bijlage en NEN 9097-1 Aanvullingsnorm bij NEN-EN 1997-1).

Bij de cursussen in België wordt juist aandacht besteed aan de Belgische Nationale Annex. Daarnaast worden onder begeleiding enkele praktische voorbeelden uitgewerkt voor drukpalen, trekpalen (Nederlandse cursussen) en funderingen op staal en de belangrijkste aspecten uit de Eurocode 7 die van invloed zijn op het ontwerpen van funderingen. Tijdens de cursus is verder uitgebreide aandacht voor de brede mogelijkheden die het programma D-Foundations biedt. Om de cursus goed te kunnen volgen is enige civiel technische basiskennis vereist.

U leert als cursist:

U leert het ontwerpen en toetsen van drukpalen, trekpalen (Nederlandse cursussen) en funderingen op staal met het programma D-Foundations conform de daarvoor geldende normen en richtlijnen. U leert dit door middel van korte introducties van de stof, waarna praktische voorbeelden worden uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe versie van D-Foundations.

Onderwerpen:

 • Ontwerpen en toetsen van een fundering op drukpalen voor een woontoren;
 • Ontwerpen en toetsen van een fundering op trekpalen voor een parkeergarage;
 • Het toetsen van een fundering op staal van een oude boerderij waarnaast een vijver wordt gegraven;
 • Er zal een beknopte toelichting worden gegeven van de Eurocode 7 (NEN-EN 1997) en de Nederlandse Nationale Annex (NEN 9097-1), dan wel de Belgische;
 • Ontwerpen van een fundering op drukpalen volgens de
 • Belgische norm (bij Belgische cursussen)

De cursus is bedoeld voor:

 • De startende gebruiker van D-Foundations die snel bekend wil raken met het gebruik van D-Foundations;
 • De gebruiker die al enigszins bekend is met D-Foundations, maar daar toch wat efficiënter en vooral effectiever mee willen leren werken;
 • Startende ontwerpers en adviseurs van advies- en ingenieursbureaus;
 • Projectleiders van opdrachtgevers;
 • Projectleiders van (lokale) overheden.

Deze cursus sluit ook aan op de PAO-cursus ‘Paalfunderingen voor civiele constructies’, die een uitgebreide theoretische achtergrond biedt.
Tijdens de cursus D-Foundations ligt de nadruk op het daadwerkelijk ontwerpen en toetsen van drukpalen, trekpalen en funderingen op staal met het programma D-Foundations.

Duur en tijd

De cursus is 1 dag, van 09.00 uur – 17.00 uur.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten

€ 599,- exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven