Funderingen van offshore windturbines

Engineering en grond-constructie interactie van monopile funderingen

De offshore windsector zit wereldwijd enorm in de lift, met een gestage trend naar installaties in diepere wateren en ruwere omgevingen. Deze cursus behandelt een van de belangrijkste uitdagingen die een dergelijke trend met zich meebrengt: het optimaliseren van funderingssystemen.

De cursus behandelt geotechnische kennis die relevant is voor het ontwerp van windturbinefunderingen, met de nadruk op monopiles met een grote diameter. De cursusinhoud omvat grondgedrag en karakterisering van de bouwlokatie, monopile installatie en prestaties tijdens de exploitatie (laterale capaciteit, stijfheid, cyclische respons, bescherming tegen uitslag).

Geotechnische concepten en ontwerpbenaderingen zijn gekoppeld aan de engineering van windturbinestructuren, met een open venster op de nieuwste R&D-ontwikkelingen in Delft (TU Delft en Deltares).

Je leert over geotechnische concepten en ontwerpbenaderingen die relevant zijn in de engineering van windturbinefunderingen. Elke dag bevat praktische sessies en er is voldoende ruimte voor levendige interactie tussen docenten en deelnemers.

Funderingssystemen optimaliseren: van ontwerp tot implementatie

Aan het eind van de cursus kunnen deelnemers:

  • voor- en nadelen herkennen van verschillende funderingssystemen voor offshore windturbines;
  • selectie beschrijven van locatiekeuzes en strategieën voor bodemkarakterisering van de locatie/het laboratorium;
  • (on)gunstige omstandigheden identificeren voor monopile-installatie (analyse van de driveability);
  • zijdelingse capaciteit/stijfheid van monopiles inschatten;
  • implicaties begrijpen van cyclische belasting op de operationele prestaties van monopiles;
  • funderingsreactie koppelen aan prestaties van windturbine;
  • de mechanismen beschrijven van erosie rond monopiles en reguliere maatregelen (erosiebescherming).

Bedoeld voor

Deze cursus is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het beheer van offshore windparken. Deelnemers met een achtergrond in engineering – niet beperkt tot geotechniek – zullen het meest profiteren van deze cursus waarin fundamenteel begrip en praktische toepassing even belangrijk zijn.

Deze cursus wordt geheel in het Engels gedoceerd.

Cursusleider(s): Dhr. Dr. F Pisanò (TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG))
Cursusdata: 13 en 14 november 2019
Dagindeling: 9:00 – 17:00 uur
Locatie: Delft
Prijs: € 1.250,00 excl. btw
Prijs is inclusief alle materialen en catering
In samenwerking met: De Oude Bibliotheek Academy
Taal Dit programma wordt in het Engels gegeven.

Meer informatie en registratie

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven voor deze cursus kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.