Gevorderdencursus Horizontaal gestuurd boren met D-Geo Pipeline (Engelstalige cursus)

Bij het ontwerpen van een leidingkruising, waarbij de leiding door middel van een horizontaal gestuurde boring wordt aangelegd, speelt een groot aantal factoren een rol. Naast aspecten zoals de beschikbare ruimte en de keuze van de diameter van de aan te leggen leiding zijn toetsing van de sterkte van de leiding, toetsing van de optredende trekkracht bij het intrekken van de leiding en de beoordeling van de optredende boorvloeistofdrukken versus de maximale toelaatbare boorvloeistofdrukken van eminent belang. Een ontwerp van een leidingkruising kan worden goedgekeurd als alle aspecten zijn beoordeeld en op elkaar zijn afgestemd. Een zorgvuldige beschouwing van alle ontwerpaspecten resulteert in een uitvoerbaar ontwerp met geringe risico’s.

De cursus gaat in op de verschillende ontwerpaspecten en de achtergronden van de ontwerpaspecten: boorvloeistofdrukken, trekkracht en toetsing van de sterkte van de leiding. Aan de ontwerpaspecten gerelateerde onderwerpen, zoals boorgatstabiliteit en grond-leiding interactie zal aandacht worden besteed. Aan de hand van het computerprogramma D-Geo Pipeline (voorheen bekend als MDrill), waarmee de hiervoor genoemde aspecten kunnen worden beoordeeld, wordt gedemonstreerd hoe snel en effectief een uitvoerbaar ontwerp kan worden gemaakt. Het computerprogramma D-Geo Pipeline is tevens goed bruikbaar voor toetsing van ingediende ontwerpen door vergunningverlenende instanties.

Wat leert u als cursist

 • Achtergronden van boorgatstabiliteit en gronddruk op de leiding;
 • Achtergrond van de berekening van het intrekken van de leiding;
 • Achtergrond van de berekening van de boorvloeistofdrukken;
 • Gebruik van het programma D-Geo Pipeline;
 • Controle op het optreden van kwel tijdens uitvoering van een horizontaal gestuurde boring;
 • Ontwerp van kruisingen met leidingenbundels;
 • Ontwerp van leidingkruisingen met een horizontale bocht.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Schematisatie van de grondopbouw;
 • Parameterbepaling (grond-, leiding- en uitvoeringsparameters);
 • Interactie tussen grond en leiding;
 • Uitvoer van gegevens voor een uitgebreide sterkteberekening.

De cursus is bedoeld voor

 • Projectleiders en ontwerpers van aannemers;
 • Projectleiders en ontwerpers van ingenieursbureaus;
 • Projectleiders en medewerkers van vergunningverlenende instanties;
 • Projectleiders en medewerkers van kabel- en leidingeigenaren / -exploitanten.

Kosten

€ 599,-* exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%)

Inschrijven