Gevorderdencursus zettingsberekeningen met D-Settlement

I.v.m. de coronamaatregelen zoeken we een nieuwe datum of naar een andere mogelijkheid om de cursus door te laten gaan.

Bij aanleg en onderhoud van grote en kleine infrastructurele werken vormen zettingsproblemen een groot risico. Regelmatig herbestraten en ophogen van woonwijken of lange ligtijden van baanlichamen voordat uitbreidingen van snelwegen kunnen worden gerealiseerd, zijn slechts twee voorbeelden die verband houden met deze risico’s. Iedere Nederlander is bekend met het ongemak dat hiermee verband houdt. Naast het ongemak zijn de grote kosten die onverwachte zettingen met zich meebrengen een belangrijke drijfveer voor het minimaliseren van dit risico.

Een geotechnisch adviseur moet vooraf de zettingsversnellende maatregelen en de daarbij benodigde bouwtijd inschatten. Door extrapolatie van zakbaakmetingen moet worden bepaald of binnen de geldende planning voldaan wordt aan de restzettingeis. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan een goede ligging van het lichaam ten opzichte van het ontwerpniveau. Bij voorspelde afwijkingen wordt hierop ingespeeld door aanvullende maatregelen door te voeren. Om de noodzaak, aard en grootte van de maatregelen te bepalen bieden traditionele ontwerpmodellen onvoldoende mogelijkheden. Dat geldt vooral bij toepassingen van moderne drainagesystemen en tijdelijke overhoogte.

Het computerprogramma D-Settlement biedt de mogelijkheid hiermee om te gaan. In de nieuwste versie van dit programma zijn recente ontwikkelingen verder uitgebreid en is de uitvoermenu verbeterd. Daarnaast is een geheel nieuwe stochastische module toegevoegd. Met behulp van deze module wordt een bandbreedte rondom de verwachte zettingen berekend en kan de kans op het overschrijden van een gesteld restzettingscriterium worden bepaald

Wat leert u als cursist

 • Inzicht in de achtergronden bij de nieuwe ontwikkelingen;
 • Omgaan met de betrouwbaarheidsmodule, bandbreedte bepalingen en bepaling overschrijdingskansen restzettingscriterium;
 • Het accent ligt op het verwerven van ‘hands-on’ ervaring. U oefent met de modellen aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder deskundige begeleiding van ervaren ontwerpers.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Wat bepaalt de betrouwbaarheid van een zettingsberekening;
 • Consolidatieversnelling door verticale drains;
 • Modellering van geforceerde consolidatiesystemen (IFCO en BeauDrain);
 • Restzetting volgens de isotache methoden (NEN-Bjerrum of abc, vergelijking met Koppejan) bij weggenomen overhoogte, tijdelijke onderdruk of grondwaterstandverlaging;
 • Toepassing van zakbaakfit voor verbeterde restzettingspredictie;
 • Gebruik van de betrouwbaarheids- en probabilistische berekeningen;
 • Betrouwbaarheids-/gevoeligheidsbepaling van de uitgevoerde analyse;
 • Verschillende vormen waarop de resultaten van de analyses gepresenteerd kunnen worden;
 • Uitwisseling van gegevens tussen diverse softwareprogramma’s van Deltaressystems.

De cursus is bedoeld voor

De cursus is bedoeld voor de geotechnisch adviseur die restzetting en bouwtijd berekent voor ophoging van bouwterreinen, (spoor)wegen en dijken op slappe grond. Enige ervaring met het gebruik van de D-Settlement software wordt verondersteld. Deze ervaring kan bijvoorbeeld zijn verkregen via de ‘Basiscursus zettingsberekeningen met D-Settlement’.
De cursus is tevens uitermate geschikt als opfriscursus voor gebruikers die bekend zijn met de oudere versie van D-Settlement en nu de nieuwste ontwikkelingen in 1 dag eigen willen maken.

Kosten

€ 565,- exclusief btw en inclusief lunch en cursusmateriaal.
(*Docenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%).

Inschrijven