Grondonderzoek: bepaling van parameters (PAOTM)

Cursusleider(s): Dhr. Dr.ir. C. Zwanenburg (Deltares Delft), Mevr. Ir. E. Alink – de Boer (Fugro Geoservices BV)
Cursusdata: 24 april 2018
15 mei 2018
Prijs: € 985,00 excl. btw
Studiepunten: 10 PDH’s Geotechniek
In samenwerking met: Deltares

Eenduidig afleiden van geotechnische parameters

De laatste jaren zijn nieuwe inzichten beschikbaar gekomen over de planning, beoordeling en verwerking van grondonderzoek in diverse CUR-rapporten (2003-7; 2008-1 en C135). Eenduidigheid in de bepaling van de hoeveelheid én het soort grondonderzoek en in de afleiding van de geotechnische parameters staat daarbij centraal.

Bovendien zijn er recent nieuwe geotechnische modellen ontwikkeld waarvoor speciale parameters nodig zijn. Deze kunnen uit de traditionele proeven of uit nieuwe testen worden afgeleid. In de cursus wordt tevens het verband gelegd met grootschalige praktijkproeven, monitoring en geohydrologische technieken.

Als onderdeel van de cursus krijgt u een rondleiding door het geotechnisch laboratorium van Deltares en in een boortruck van Fugro. U zult zelf een boring in het laboratorium interpreteren, waarna u aan de hand van de proefresultaten een geotechnische case uitwerkt.

Haal meer uit uw grondonderzoek

In deze cursus leert u:

  • De hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project
  • Het type grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project
  • Grondparameters afleiden op basis van sonderingen en boringen
  • Grondparameters afleiden op basis van laboratoriumonderzoek
  • De juiste parameters te kiezen voor ontwerp en uitvoering op basis van een set afgeleide grondparameters
  • Geotechnische risico’s inschatten bij een beperkte hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek

Bedoeld voor

Geotechnische ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus, vergunningverleners vanuit de overheid en werkvoorbereiders en calculators in grondwerk en funderingstechnieken.

Inschrijven

Kijk voor het volledige cursusaanbod op www.paotm.nl. Via de website kunt u zich ook  inschrijven voor deze cursus.