Grondonderzoek: bepaling van parameters (PAOTM)

Eenduidig afleiden van geotechnische parameters

Er zijn continu ontwikkelingen en nieuwe inzichten over de planning, beoordeling en verwerking van grondonderzoek. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in diverse rapporten en protocollen (zoals CUR247: Risicogestuurd grondonderzoek). Eenduidigheid in de bepaling van de hoeveelheid én het soort grondonderzoek en in de afleiding van de geotechnische parameters staat daarbij centraal.

Bovendien zijn er recent nieuwe geotechnische modellen ontwikkeld waarvoor speciale parameters nodig zijn, zoals ongedraineerd rekenen bij de toetsing van dijken. Deze kunnen uit de traditionele proeven of uit nieuwe testen worden afgeleid. Ook zal aandacht worden besteed aan geofysische methoden, monitoring en geohydrologische technieken. Door middel van oefeningen die tijdens de cursus worden uitgewerkt wordt theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld.

Als onderdeel van de cursus krijg je een rondleiding door het geotechnisch laboratorium van Deltares en in een sondeerwagen van Fugro. Tijdens de cursus werk je aan een casus zodat je de theorie direct toe leert passen.

Haal meer uit jouw grondonderzoek

In deze cursus leer je:

  • De hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project
  • Het type grond- en laboratoriumonderzoek bepalen voor een project
  • Grondparameters afleiden op basis van sonderingen en boringen
  • Grondparameters afleiden op basis van laboratoriumonderzoek
  • De juiste parameters te kiezen voor ontwerp en uitvoering op basis van een set afgeleide grondparameters
  • Geotechnische risico’s inschatten bij een beperkte hoeveelheid grond- en laboratoriumonderzoek.

Bedoeld voor

Geotechnische ontwerpers van aannemers en ingenieursbureaus, vergunningverleners vanuit de overheid en werkvoorbereiders en calculators in grondwerk en funderingstechnieken.

 

Cursusleider(s): De heer Dr.ir. C. Zwanenburg (Deltares), Mevrouw Ir. E. Alink – de Boer (Fugro NL Land BV)
Cursusdata: verwacht 2021
Dagindeling: 9:00 -17:00 uur
Locatie: Nog niet bekend
Prijs: Nog niet bekend

Meer informatie en registratie 

De organisatie van deze cursus wordt door PAO Techniek en Management verzorgd. Inschrijven  voor deze cursus  kan alleen via de website van PAO Techniek en Management.

Kijk voor het volledige cursusaanbod van PAO Techniek en Management op www.paotm.nl.