Integraal ontwerpproces van warmtenetten

Om de transitie naar toepassing van duurzame energiebronnen en van “Gas Los” mogelijk te maken, worden komende jaren vele warmtenetten ontwikkeld, ontworpen en aangelegd. Voor het succes van een leidingproject zijn het technisch ontwerp en de omgeving bepalende factoren. Van bijna alle bouwprojecten, groot en klein, zijn een kwalitatief ontwerp en goede relatie met de omgeving belangrijke elementen. Waar komen techniek en omgeving met elkaar samen? In deze cursus worden de basisprincipes van het technisch ontwerp van een warmtenet en het tot stand laten komen van een goede relatie met de omgeving behandeld.

Doel

Tijdens de cursus “integraal ontwerpproces van warmtenetten” wordt de interactie tussen de eisen vanuit de techniek en wensen van stakeholders voor het ontwerp van een warmtenet besproken. Vanwege het grote aantal stakeholders betrokken bij de ontwikkeling van warmtenetten, moeten alle partijen elkaars vaktaal leren kennen. Dat is een hoofddoel van deze cursus. Middels actuele praktijkvoorbeelden en een uitgebreide case zullen sprekers uit de branche het integrale ontwerpproces interactief toelichten.

Naast het overdragen van kennis zal er tijdens de cursus voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en onderling ervaringen uit te wisselen.

Programma

De cursus bestaat uit een mix van presentaties en interactieve cases gebaseerd op bestaande praktijksituaties waarbij alle facetten, voordat met het aanleggen van een warmtenetleiding begonnen kan worden, aan bod komen. De cursus wordt verzorgd door ervaren projectleiders van Deltares en Rotterdam Engineering.

Dag 1 Dinsdag 24 november 2020
Het vakgebied Introductie van de branche
Ontwerpproces Het systeem, ontwerpproces en ontwerpaspecten, planning en kostenafwegingen
Inleiding materialen Toegepaste materialen en normeringen
Inleiding sterktetechnische analyse Basisprincipes drukval en dimensionering, AGFW-systematiek en normeringen
Dag 2 Woensdag 24 november 2020
Lage temperatuurnetten Inleiding op de belangrijkste verschillen tussen conventionele warmtenetten en lage temperatuurnetten
Sleufloze technieken Mogelijkheden en afzet t.o.v. open ontgraving
Stakeholders Wie zijn je directe en indirecte belanghebbenden, commitment van stakeholders en betrokkenheid creëren
Onderzoeken Omgevingsonderzoeken t.b.v. vergunning en ontwerp
Ontwerpcase Informatie van dag 1 en dag 2 toepassen op een casus

De cursusleider behoudt zich het recht voor tot programmawijziging of tot annulering van een cursus bij onvoldoende belangstelling.  Uiteraard wordt bij annulering het volledige cursusgeld geretourneerd.

Doelgroep

De cursus is in principe bestemd voor iedereen (van beleidsmaker tot engineer) die betrokken is bij ontwikkeling, ontwerp, uitvoering en beheer van warmtetransport & -distributiesystemen.  Vanwege het inleidende karakter van deze cursus is deze cursus zeer geschikt voor relatief nieuwe stakeholders in de ontwikkeling van warmtenetten, zoals medewerkers van gemeenten en woningcorporaties.

Kosten 

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 1.295,00 (exclusief BTW). In de cursus zijn inbegrepen de handouts van de cursus, de lunches en koffie en thee tijdens de pauze.
Docenten en studenten aan onderwijsinstellingen krijgen een korting van 50%. Als u hiervoor in aanmerking komt, dit vermelden op het inschrijfformulier bij ‘Opmerkingen’.

Maximum aantal cursisten

Deltares heeft in verband met corona alle noodzakelijke maatregelen genomen om gezondheid en veiligheid van cursist en docent te waarborgen. Het aantal plaatsen is hierdoor beperkt tot 20 personen.

Registratie